h
4 maart 2021

REM OP GROEI DATACENTERS IN DE WIERINGERMEER

Foto: Raymond Rutting / Hollands Kroon Actueel
Lees verder
17 februari 2021

Huren sociale sector vanwege coronacrisis niet omhoog

Foto: HK / Hollandskroonvandaag.nl

De huren van woningen in de sociale sector (met een huur tot 752 euro) worden dit jaar bevroren in verband met de coronacrisis. Het demissionaire kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer.

Lees verder
11 februari 2021

Onze lonen moeten eerlijker

Foto: SP

Door de coronacrisis is het glashelder geworden wat de cruciale beroepen zijn. Het werd pijnlijk duidelijk hoe zij door tien jaar Rutte-politiek ondergewaardeerd worden. De lonen blijven achter, er is een tekort aan collega’s, de werkdruk neemt toe en veel vast werk is onzeker gemaakt.

Lees verder
3 februari 2021

Op initiatief van de SP is vervoer voor ouderen geregeld naar prik locatie Alkmaar

Foto: GGD Amsterdam / GGD

Ouderen uit dorpen en stad van onze gemeente krijgen een vaccinatie tegen het coronavirus. De priklocatie is echter in Alkmaar. Het is niet mogelijk om het vaccin via de eigen huisarts te halen. Ouderen die geen vervoer hebben en ook geen vervoer van familie of vrienden kunnen regelen, kunnen toch vervoer krijgen. Op verzoek van de gemeenteraadsfractie van de SP heeft de gemeente Schagen geregeld dat voor hen in deze noodgevallen vervoer met Graag Gedaan van WonenPlusWelzijn of Taxi Noordwest.

Lees verder
24 januari 2021

Goede ontsluitingsweg Muggenburg Zuid

Foto: SP
Zoals de meeste mensen ondertussen waarschijnlijk bekend is, wil de projectontwikkelaar BPD, het vroegere Bouwfonds, in Schagen een nieuwe wijk bouwen. Dit betreft Muggenburg Zuid. Dit is een uitbreiding van de wijk Muggenburg. 
Lees verder
26 december 2020

Meerderheid bevolking wil geen sportcampus.

Foto: Knuwer Bouwadvies / Knuwer Bouwadvies

De raadsfractie van de SP heeft afgelopen dinsdag, bij de raadsvergadering van 15 december, de uitslag van de enquête gedeeld met de Raad en het College van gemeente Schagen. Hieruit blijkt een groot deel van de bevolking tegen de bouw van een sportcampus te zijn. Het balletje ging rollen na de inspraak van de heer Teun van Etten, directeur van Schagen Actief, voor een brede discussie over een duurzame sportinfrastructuur binnen de gemeente Schagen. De partijen JESS en Wens4U gaven hierna aan voor de bouw van een sportcampus bij Muggenburg Zuid te zijn in plaats van de bouw van woningen. De SP Schagen heeft een enquête gehouden onder de eigen inwoners, om zo de mening van de burgers mee te kunnen nemen over dit standpunt. Uiteindelijk zijn er 139 reacties ontvangen, zowel schriftelijk als digitaal. Hiermee heeft er een representatieve steekproef plaatsgevonden. Over de gehele gemeente is 29,6 procent van de bevolking voor een sportcampus en 70,4 % tegen. Om een nog duidelijker beeld te schetsen is dit hierna opgesplitst in de stad schagen en daarnaast de dorpen. In de stad Schagen is 58% tegen een sportcampus en 42% voor. In de dorpen tekent zich een nog veel scherper beeld af in de cijfers. Hier is namelijk 90,7% van de dorpen tegen de sportcampus en 9,3% voor. Bij de opmerkingen wordt er vooral vermeld dat er op korte termijn een oplossing gezocht moet worden voor de drie bouwvallige sporthallen in Schagen. Daarnaast is men in de dorpen zeer bezorgd over de vermindering van de voorzieningen. Verder worden de hoge kosten als argument aangedragen om tegen te stemmen. Uit de peiling van de SP Schagen is dus duidelijk gebleken dat de meerderheid van de bevolking geen behoefte heeft aan een sportcampus.

Lees verder
12 november 2020

Stop samen met ons de huurverhoging

Foto: SP

Middenin de coronacrisis besloten verhuurders en minister Ollongren de grootste huurstijging in zes jaar tijd door te voeren. Ze helpen wel de multinationals in deze crisis, maar laten huurders in de kou staan.

Lees verder
10 september 2020

SP start onderzoek naar draagvlak voor sportcampus Schagen

Foto: 3D Capacity BV / Internet Sportcampus Den Haag
Lees verder
7 september 2020

SCHOENEN ACTIE VOOR DE ZORG IS GROOT SUCCES!

Foto: SP
 Duizenden schoenen zijn afgelopen week afgereisd naar het Malieveld om meer salaris te eisen voor ons zorgpersoneel. Heel veel mensen, uit alle uithoeken van Nederland, hebben hiermee laten zien dat zij dit echt heel hard nodig vinden. Voor al deze mensen die hun schoenen hebben ingeleverd voor deze actie... zo zag het er uit.Lees verder

Pagina's