h

SP Schagen houdt onderzoek over plaatsing windmolens

30 maart 2021

SP Schagen houdt onderzoek over plaatsing windmolens

Foto: SP

Tijdens een onlangs gehouden informatieavond over de RES (Regionale Energie Strategie) bleek er bij de burgers zeer veel interesse te zijn over dit onderwerp. Naast de interesse zijn vele bewoners ook bang voor de gevolgen hiervan in hun persoonlijke leefomgeving. Inwoners vinden daarnaast dat zij onvoldoende informatie hierover hebben ontvangen en voelen zich niet gehoord. Het college van B&W heeft weliswaar de windmolens uit de zoekgebieden verwijderd, maar ze gaan er wel over in gesprek met bewoners.

Ondanks dat de SP Schagen in hun standpunten een voorkeur heeft voor windmolenparken op zee, vinden zij het toch erg belangrijk om ook de mening van de burgers hierin mee te nemen. Dit zou één van de doorslaggevende factoren moeten zijn bij het maken van plannen binnen de RES.

Indien u graag uw mening wilt geven over dit onderwerp, komt u via bijgaande link op de enquete-pagina

https://bit.ly/2QRXEra

De uitslag van deze enquête zal de fractie van SP Schagen gaan aanbieden bij de griffie van de gemeente Schagen en dit hierna agenderen bij een raadsvergadering.

Reactie toevoegen

U bent hier