h
13 mei 2023

4 mei

Foto: Henk de Boer

Ook de afdeling Schagen van de SP heeft weer de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogshandelingen erna herdacht.

Lees verder
16 maart 2023

Stemmers bedankt

Foto: SP

Aan alle kiezers die op ons gestemd hebben:

Lees verder
14 maart 2023

Interview met Maarten Dijksen

Foto: SP

SCHAGEN/TEXEL  'Ik ben geen politicus maar een volksvertegenwoordiger die de mening van mijn kiezers vertegenwoordigt. Rutte en Kaag, dat zijn zijn politici. Ik vertel gewoon mijn verhaal,' zegt SP'er Maarten Dijksen. Vanaf Texel kwam hij naar Schagen om zijn kandidaatschap voor de Provinciale Staten te promoten.
Hij sloot zich aan bij zijn partijgenoten die zich al enige tijd manifesteren op de Schager markt. Maarten heeft zich verkiesbaar gesteld voor de SP en is van plan om de belangen van zijn kiezers in Haarlem te vertegenwoordigen. De geboren en getogen 27-jarige Texelaar heeft gelukkig op Texel een sociale huurwoning kunnen bemachtigen, waar hij samen met zijn huisdier, een groene leguaan, woont. Na een voortijdig afgebroken VWO/Havo opleiding heeft hij een koksopleiding genoten en ging hij werken in de Horeca, maar kreeg tijdens de Corona periode een burn-out. Het werk werd hem allemaal teveel. Omdat mensen niet in het buitenland op vakantie mochten gaan werd Texel overspoeld door toeristen. Het veroorzaakte bij hem veel stress en tenslotte een burn-out.
Hij vond het dan ook tijd om het over een andere boeg te gooien en vroeg zich af wat hij kon doen om de wereld een beetje leefbaarder te maken. Zo kwam hij op het idee alle Texelse politieke partijen een mailtje te sturen waarin hij zijn ideale wereldbeeld schetste en zijn ideeën beschreef. Hij verwachtte van alle partijen een reactie te krijgen maar kwam bedrogen uit. Slechts enkele partijen namen de moeite om een mailtje terug te sturen.
De PVV nodigde hem uit om te 'solliciteren', maar de denkbeelden van die partij spraken hem niet erg aan. Vooral de houding tegenover asielzoekers is voor hem onaanvaardbaar: 'Schandalig', zegt hij. De PVV en FVD ziet hij als neoliberale partijen. 'Ze doen alsof ze er voor de burger zijn, maar intussen zitten ze er voor hun eigen portemonnee.' GroenLinks stuurde een summiere reactie, maar die partij viel voor Maarten meteen af omdat ze een grote windmolen op Texel willen toestaan. Hij is fel tegen zo'n windmolen, ook al omdat zijn vader vogelaar is: 'Ik wil geen ruzie met hem krijgen.' Van de meeste partijen kreeg hij geen antwoord. De reactie van de SP paste echter precies in zijn straatje en na het bezoeken van enkele bijeenkomsten nam hij zitting in een werkgroep die de komst van een SP afdeling op Texel voorbereidt. Daar doet hij zijn uiterste best voor en voelt zich bij die inspanningen vaak de voortrekker. De werkgroep bestaat uit drie tot vier leden en de Texelse SP heeft 41 leden. Hij hoopt door zijn inspanningen nog meer Texelaars over te halen lid te worden.
Maarten heeft al een snuffelstage gedaan op zijn toekomstige werkplek. Vorig jaar is hij een hele dag in het Provinciehuis geweest en heeft daar van alles gezien en -meegemaakt. Hij staat op een verkiesbare plaats dus zal hij straks zo'n drie keer per maand van Texel af moeten reizen naar Haarlem. Noodzakelijkerwijs zal hij daar 'helaas' een auto voor moeten aanschaffen, want reizen per trein duurt een uur langer. In 2026 wil de Texelse SP meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als er genoeg stemmen zullen zijn voor één of meerdere zetels zal Maarten het raadslidmaatschap niet combineren met dat van de Provinciale Staten. De raadszetel(s) laat hij over aan zijn collega's.
Het grootste maatschappelijke probleem is volgens Maarten het kapitalisme. Op Texel ziet hij bijvoorbeeld dat veel kleine ondernemers in de Horeca of -campingeigenaars worden uitgekocht door grote bedrijven. Volgens hem past kleinschaligheid beter op Texel. Het zomerse massatoerisme op het eiland is 'niet meer leuk voor de Texelaars'. Bovendien is er net als in heel Nederland een groot woningtekort en wonen veel jongeren noodgedwongen nog steeds bij hun ouders.
Lilian Marijnissen is zijn grote voorbeeld. Hij heeft groot respect voor de wijze waarop zij met de media omgaat. Ook noemt hij Martin Luther King als iemand waar hij grote bewondering voor heeft. Als hij naar zijn speeches luistert krijgt hij een kick. Het was een man die de anti-apartheid op geweldloze manier bestreed, iets wat hem uiteindelijk zijn leven kostte. Maarten houdt wat dat betreft ook niet zijn mond en is niet bang zijn standpunten te verkondigen.
Zijn ideale maatschappij heeft alle basisvoorzieningen zoals OV, de Zorg en de energie in eigen beheer. Dus moet de marktwerking en de privatisering van zulke bedrijven zoveel mogelijk verdwijnen. Kortom, hij streeft naar een democratischer samenleving. De markt ziet hij als een vorm van dictatuur.maar hoe hij die terug kan dringen weet hij nog niet. 'Het lijkt normaal om altijd maar  meer winst te willen of te moeten maken. Het kapitalistische stelsel lijkt normaal te zijn geworden,' meent hij.
De kernwaarden van de SP onderschrijft hij van harte: gelijkwaardigheid, solidariteit en menselijkheid staan bij hem hoog in het vaandel. Bovendien heeft hij pacifistische denkbeelden. Hij is fel tegen oorlog en ook tegen wapenleveranties aan Oekraïne en vraagt zich af waarom wél leveren aan Oekraïne en niet aan de Palestijnen? 'We moeten geen enkel land wapens sturen,' zegt hij op besliste toon.
Maarten zal over enige tijd veel in het Provinciehuis te vinden zijn. Naast zijn werkzaamheden aldaar volgt hij een studie tot cybersecurity-specialist, een beroep met toekomst...

Lees verder
10 maart 2023

Column lijsttrekker SP Noord-Holland - Remine Alberts

Foto: Kees van Spronsen

Het valt niet te ontkennen: Tata Steel heeft grote invloed op de omgeving. Mensen maken zich zorgen over hun gezondheid. Werknemers maken zich zorgen over hun baan. De schreeuw om een schone fabriek is nog lang niet verstomd. En dat is volkomen terecht.

Lees verder
7 maart 2023

Verkiezingen 15 maart

Foto: SP

Beste mensen,

Lees verder
23 januari 2023

Nieuw: Inloopsrpreekuur SP Schagen

  “Op de koffie bij de SP.”

De SP Schagen heeft veel al veel contact met de inwoners uit heel Schagen. We staan frequent op de markt in Schagen en incidenteel bij de Vomar Waldervaart. We krijgen vaak vragen of wij aandacht kunnen besteden aan onderwerpen die onze inwoners bezig houden. Daar kunnen we binnen de gemeenteraad aandacht aan besteden door middel van het stellen van vragen, het op de agenda te zetten of een motie indienen.
De SP houdt vanaf januari 2023, elke laatste vrijdag van de maand een inloop uurtje. Inwoners van de gemeente Schagen zijn  van harte welkom als zij een vraag, een probleem, een opmerking, een tip, een suggestie voor ons hebben. Wij kunnen samen met U kijken wat we daarmee kunnen doen. En dat eventueel  aan de orde stellen in de gemeenteraad.
Ook om een praatje te maken en een kop koffie te drinken bent U welkom!
De eerste Inloop wordt gehouden op vrijdag 27 januari van 16.00-1700 in Buurthuis Loet 10 in Schagen.
De SP ziet er naar uit u te ontmoeten!

Lees verder
3 januari 2023

Meldlijn Energierekening

Foto: SP

Vandaag lanceren we onze Meldlijn hoge energierekening! Vanaf 18.00 uur zijn onze spotjes ook te horen op Radio 1, Radio 2 en Radio Veronica.

Lees verder
6 december 2022

Reuring in de Raad

Raadsvergaderingen zijn belangrijk, maar zelden enerverend. Dat weet iedereen die de beraadslagingen van de gemeenteraad weleens live of via het Internet gevolgd heeft.

Lees verder
17 november 2022

SP over de energiecrisis

Foto: SP Schagen

We stonden weer op de markt.

Lees verder
18 oktober 2022

VERLAAG DE KOSTEN: NATIONALISEER ONZE ENERGIE

De energierekening moet omlaag. Energie is een basisvoorziening. Iedereen heeft energie nodig en wil dat het liefst zo goedkoop en schoon mogelijk. Omdat onze energievoorziening is geprivatiseerd, hebben we er nu niets meer over te zeggen. Commerciële bedrijven verhogen onze energierekeningen en worden lachend rijk, terwijl wij in de kou zitten. Dit moet anders. Daarom gaan we onze energie weer zelf organiseren. Zodat we de energierekening kunnen verlagen en zeggenschap hebben over het investeren in schone energie.

Lees verder

Pagina's