h
27 april 2020

Beloon de helden

Zorgverleners verdienen onze grootste waardering voor de inzet die ze leveren om het coronavirus te bestrijden. Thuiszorgmedewerkers, huisartsen, ambulance- en ziekenhuispersoneel, medewerkers in het verpleeghuis, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ: we vragen op dit moment het uiterste van ze. Soms met gevaar voor hun eigen gezondheid. Deze corona crisis laat ons weer zien hoe belangrijk goede zorg is.

Lees verder
27 april 2020

SP START ACTIE TEGEN HUURVERHOGING ‘0 is genoeg’

Foto: SP

Vandaag viert Nederland geen koningsdag maar woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen kan deze oproep steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging.

Lees verder
22 april 2020

OV-enquête: doe mee!

Foto: SP

Wat zijn uw ervaringen met het openbaar vervoer? Doe mee met onze enquête en vertel uw verhaal. De enquête kan worden ingevuld door zowel reizigers als niet-reizigers: https://doemee.sp.nl/openbaar-vervoer

Lees verder
15 april 2020

MKB meldpunt bij Corona problematiek

Foto: SP
Loopt u als ondernemer (MKB of ZZP'er) tegen problemen aan door het Corona virus? Zijn er momenteel te weinig handvaten door de overheid gegeven om u hierbij te kunnen ondersteunen?
Lees verder
15 april 2020

De SP Schagen draagt de voedselbank Kop van Noord een warm hart toe.

Foto: SP
Zoals welbekend hebben vele mensen en organisaties het erg moeilijk in deze tijden. Vele mensen in Nederland leven onder de armoedegrens en zijn volledig afhankelijk van de voedselbank om in hun dagelijkse eten en drinken te voorzien. Mochten de voedselbanken door de crisis moeten gaan sluiten, dan is de humanitaire ramp in zijn geheel niet te overzien.
Lees verder
17 maart 2020

Let een beetje extra op elkaar!

Het zijn onwerkelijke tijden: het leven in ons land komt langzaam maar zeker tot stilstand. Door de maatregelen die het kabinet, op advies van de gezondheidsorganisaties, afkondigt om de verspreiding van het Corona-virus te beperken, gaan meer en meer instanties ‘op slot’.

Lees verder
5 maart 2020

SP Ledendag in Haarlem

Foto: SP
Lees verder
30 januari 2020

De SP steunt de staking in het onderwijs.

Foto: SP

Massaal leggen leraren op basis- en middelbare scholen donderdag en vrijdag het werk neer. Meer dan 3000 scholen sluiten de deuren uit onvrede over het (gebrek aan) beleid van het kabinet Rutte-III. Sinds het kabinet is aangetreden waarschuwen docenten keer op keer voor het toenemend lerarentekort, maar tot nu toe blijven fundamentele en structurele oplossingen uit. ‘Het is fantastisch om te zien dat de actiebereidheid in het onderwijs alleen maar blijft toenemen, maar eigenlijk is het natuurlijk gênant dat het nodig is’, aldus SP-leider Lilian Marijnissen. ‘Deze mensen doen zulk ontzettend belangrijk werk, onder zware omstandigheden en tegen een salaris dat gewoon veel te laag is. Dat kun je niet langer negeren als kabinet, zeker niet nu de miljarden tegen de plinten klotsen.’

Lees verder
7 januari 2020

Voorwaarden voor huurtoeslag zijn gewijzigd

Foto: SP

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de voorwaarden voor de huurtoeslag veranderd. Er wordt geschat dat er 115.000 huishoudens extra recht krijgen op deze toeslag. Daarom is de ANBO een voorlichtingscampagne gestart om ouderen te helpen die mogelijk nu ook recht hebben op een substantieel bedrag. Maar ook als u nog niet gepensioneerd bent is het goed om te checken of u recht heeft op een toeslag. U kunt zelf een proefberekening doen op de website van toeslagen; die kunt u hier vinden.

Lees verder

Pagina's