h
21 maart 2019

SP stemmers bedankt

Foto: SP
Lees verder
17 maart 2019

Lijsttrekker Eric Smaling over de energietransitie.

Lees verder
16 maart 2019

Lijsttrekker op tournee

Lees verder
16 maart 2019

Remine Alberts over rechtvaardigheid

Lees verder
14 maart 2019

Stormachtige Campagne

Foto: SP
Ook bij storm is de SP paraat op straat in Schagen. De marktkraam vloog door de lucht, en de Soepexpress kon helaas geen soep warm krijgen omdat de gaspitten uitwoeien. Maar de SP-ers hielden dapper stand met het uitdelen van folders en het spreken met de Schager bevolking.Lees verder
14 maart 2019

SP kandidaten over de woningmarkt

Lees verder
13 maart 2019

Remine Alberts waarom we moeten stemmen.

Lees verder
11 maart 2019

Marie-France van Oorsouw over cultureel erfgoed en cultuur educatie

Lees verder
10 maart 2019

Vragen aan college over het gebruik van pesticiden

Foto: SP

SP Schagen stelt het college vragen over het gebruik van pesticiden in de bollenteelt nadat in Drenthe schrikbarende resultaten zijn aangetoond uit onderzoek naar gif in de bodem, veroorzaakt door de teelt van lelies.
“De resultaten van het onderzoek geven aanleiding tot grote bezorgdheid: in de onderzochte plekken zijn concentraties van 57 bestrijdingsmiddelen gevonden, soms in grote concentraties. Ook in de aan de teelvelden grenzende particuliere tuinen zijn hoge concentraties gif gevonden”, vertelt Wim Rijnders van de SP.
De SP wil van het college weten of er ook in Schagen een dergelijk onderzoek kan worden uitgevoerd en of er invloed kan worden uitgeoefend op het gebruik van pesticiden binnen de gemeente.

Lees verder

Pagina's