h

SP in het land

Abonneren op feed SP in het land
SP Feeds
Bijgewerkt: 46 min 15 sec geleden

Meiden speech statenlid van de Kolk

wo, 12/06/2024 - 13:24
Soms duurt het even, maar dan heb je ook wat. Drie maanden na haar aantreden hield Iris van de Kolk op 12 juni in Provinciale Staten haar maiden speech. Een kort maar duidelijk verhaal over haar socialistische achtergrond en de inzet waarmee in de politiek zit: opkomen voor de werkende klasse, met als kernwaarden menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Daarnaast komt ze op voor de lhbtqai+ gemeenschap. “Het hele alfabet”,  zoals ze dat omschreef. Daarmee was het verhaal nog niet af, want ook kreeg Iris een stevige toezegging op een motie van de SP en D66, waarin het...

Maidenspeech Iris van de Kolk: opkomen voor werkende klasse en tweede oeververbinding Boskoop moet er komen

wo, 12/06/2024 - 13:24
Soms duurt het even, maar dan heb je ook wat. Drie maanden na haar aantreden hield Iris van de Kolk op 12 juni in Provinciale Staten haar maiden speech. Een kort maar duidelijk verhaal over haar socialistische achtergrond en de inzet waarmee in de politiek zit: opkomen voor de werkende klasse, met als kernwaarden menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Daarnaast komt ze op voor de lhbtqai+ gemeenschap. “Het hele alfabet”,  zoals ze dat omschreef. Daarmee was het verhaal nog niet af, want ook kreeg Iris een stevige toezegging op een motie van de SP en D66, waarin het...

SP stelt mondelinge vragen over eenzijdige samenstelling Wolvencommissie

wo, 12/06/2024 - 13:24
De Gelderse SP stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de samenstelling van de nieuwe Wolvencommissie. Die is volgens de SP te eenzijdig samengesteld. In de commissie zijn veehouders, jagers, grootgrondbezitters en de vereniging van Nederlandse gemeenten vertegenwoordigd, maar ontbreken onafhankelijke wolvenexperts, wetenschappers en organisaties die zich bezighouden met soortbescherming, dierenrechten en natuurwetgeving en experts op het gebied van wolfwerende maatregelen.   De Wolvencommissie is een orgaan dat de Faunabeheereenheid van de provincie adviseert over de omgang...

150 jaar kinderwetje van Van Houten tegen kinderarbeid

wo, 12/06/2024 - 13:24
150 jaar kinderwetje van Van Houten In het kader van het 150 jarige bestaan van het Kinderwetje van Van Houten, bedacht de SP een actie. Op de Boschtraat in onze stad Maastricht staat een groot beeld van Petrus Regout. Dat beeld kreeg van ons een bord om zijn nek gehangen met een aanklacht. 'jij hebt kinderen uitgebuit'. De SP Maastricht kent dus haar geschiedenis, maar we willen met deze actie meer bereiken. We willen in het hier en Nu aandacht vragen voor alle vormen van uitbuiting en kinderarbeid die je nog overal kunt aantreffen in de wereld. Misstanden bestaan helaas nog steeds.  Lees...

Afname weidevogels

wo, 12/06/2024 - 13:24
Het wordt hoog tijd dat op deze website het standpunt van de SP Fryslân over de (afname van) de weidevogels uiteen wordt gezet. Aanleiding om dit nu te doen is een motie van JA21. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten (PS) van 29 mei jl. diende JA21 een motie in, getiteld “Weidevogel predatiebeheer”. Volgens JA21 zijn predatoren de oorzaak voor de achteruitgang van de weidevogels. Overigens zijn veel “weidevogelbeschermers” deze mening ook toegedaan. In de motie vraagt JA21 het college van Gedeputeerde Staten om actief predatiebeheer tot de kern te maken van het weidevogelbeleid,...

SP wil meldpunt schimmel in huurwoningen

wo, 12/06/2024 - 13:24
De gemeente moet een meldpunt openen voor schimmel in huurwoningen, vindt de Nijmeegse SP. Daarvoor pleit raadslid Jeannette Geers woensdagavond bij de bespreking van de ‘Woonagenda’. "Het probleem wordt vaak bij huurders gelegd, terwijl de verhuurder geen verantwoordelijkheid neemt.” Sinds januari 2024 zijn gemeenten verplicht een meldpunt te openen voor huurders die problemen ervaren met hun verhuurder. Het meldpunt is een extra informatiebron voor de gemeente, om zicht te krijgen op de problemen van huurders. In Nijmegen is dit ‘Meldpunt Huurders Nijmegen’. Hoewel huurders...

Drie avonden theater

wo, 12/06/2024 - 13:24
Een politiek schouwspel... Eerder heb ik een stukje geschreven over een avondje Theater, waar het plan van de Gemeente werd voorgelegd voor een Nieuw theater De Lampegiet. Een zeer ambitieus plan, wat 50 miljoen zou moeten kosten! Omdat er op 23 mei een commissievergadering werd gehouden, compleet met inspraak van inwoners over o.a. een bioscoop, was ik nieuwsgierig en besloot ik op de Tribune plaats te nemen. commissie, 23 mei Hoewel er meerdere onderwerpen waren (o.a. Personeelsbestand bij de gemeente en de externe inhuur, Woonvisie) beperk ik mij tot de gebeurtenissen over het theater. Er...

Wie is de Schimmelschurk 2024?

wo, 12/06/2024 - 13:24
Meer dan een miljoen mensen kampen met ziekmakende schimmel in hun huizen. Doet jouw verhuurder weinig tot niks aan de schimmel in jouw woning? Nomineer dan jouw verhuurder voor de titel SchimmelSchurk 2024! Klik hier om jouw verhuurder als Schimmelschurk 2024 te nomineren! Kinderen worden ziek van de schimmels in vochtige en tochtige woningen. Meer dan een miljoen Nederlanders hebben ermee te maken. Veelverhuurders doen niks of komen met slechte oplossingen. Dat kan en moet beter. Verhuurders moeten de vocht en tocht oplossen. Huurders moeten zeggenschap krijgen over hun woningen en over hun...

Rapport over bollenteelt. SP wil gezondheid op 1

wo, 12/06/2024 - 13:24
Gezondheid op 1, omwonenden en natuurorganisaties moeten meepraten. Dat was de eis van de SP bij de bespreking van het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de bollenteelt in Drenthe. Lees verder voor de bijdrage van Vincent Huijsdens.  De Noordelijke Rekenkamer (NRK) heeft weer een kwalitatief goed rapport opgeleverd. De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan, heeft een wettelijke grondslag en dit dient door een ieder gerespecteerd te worden. Tijdens de presentatie van het rapport van de NRK zijn de medewerkers uitgemaakt voor partijdigheid over de politieke kleur in dit...

“De aandacht moet naar Gaza, niet naar de vorm van het protest”

di, 11/06/2024 - 13:24
Aldus schrijver en columnist Willem Claassen in de Gelderlander op dinsdag 11 juni. En het is precies hierom dat de fracties van PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP het handelen en de uitspraken van de burgemeester van Nijmegen bekritiseren en bevragen. Dagelijks zien we de vreselijke beelden uit Gaza, waar sinds het begin van de oorlog meer dan 35.000 mensen zijn gedood, waaronder veel kinderen, en waar het geweld in hevigheid alleen maar toe lijkt te nemen. Volgens de mensenrechtenraad van de VN is er zelfs een genocide in de maak .   Foto boven: de SP deelt water en meloenen uit...

Onveiligheid Emerald Kalama Chemicals leidt tot vragen SP

di, 11/06/2024 - 13:24
De SP Rotterdam heeft de noodklok geluid over de onveilige situatie bij het bedrijf Emerald Kalama Chemicals bij de Rotterdamse haven. Aanleiding was een rapport van het onderzoeksplatform Follow The Money, waaruit bleek dat er tussen 2017 en begin 2022 een veelheid aan overtredingen was gemaakt. De Rotterdamse raadsfractie heeft vragen ingediend bij het gemeentebestuur. Het ging bij de incidenten om onder meer verkeerde opslag van gevaarlijk afval, defecte brandblusinstallaties en lekkages. Dat constante aandacht voor de veiligheid in het Rijnmondgebied keihard nodig is wordt ook hiermee...

Bijna raak (oftewel helemaal mis...)

di, 11/06/2024 - 13:24
Geen zetel in het Europarlement De definitieve uitslag van de Europese verkiezingen is binnen. Het is nu officieel: de komende vijf jaar blijft de SP weer onvertegenwoordigd in Brussel. Desalniettemin zeggen wij: sp stemmers bedankt! Veenendaal Nog niet eens de helft van de Veenendalers heeft bij deze verkiezingen de moeite genomen om te stemmen. 25.261 van de 52.501 kiesgerechtigden is komen opdagen. Al met al goed voor een opkomst van 48,11% De SGP werd de grootste, met 4663 stemmen - goed voor 18,5%. De tweestrijd tussen PvdA/GroenLinks en PVV eindigde in een 2802 (11,1%) en een 4235 (16,8...

SP en GroenLinks stellen vragen over fraude bij varend ontgassen

di, 11/06/2024 - 13:24
De provincie moet snel haar bijdrage leveren aan de handhaving van het verbod op varend ontgassen per 1 juli. Dat vinden de Gelderse fracties van SP en GroenLinks, die hierover schriftelijke vragen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten. Reden zijn onthullingen van Omroep Gelderland dat het verbod omzeild kan worden door het ‘omkatten’ van ladingen, waardoor ze niet meer onder de lijst verboden materialen vallen. “Het verbod op varend ontgassen mag geen wassen neus worden”, vindt de SP. Economisch delict SP en GroenLinks stellen schriftelijke vragen naar aanleiding van onthullingen...

Goed nieuws: bouw woonwijk Vleumingen West fase 2 te Gendt kan van start

ma, 10/06/2024 - 13:24
Gendt breidt verder uit aan de westzijde tot aan de Kruisstraat. Nu de bouw van Vleumingen West fase 1 gereed is heeft de gemeenteraad ook het bouwplan voor fase 2 goedgekeurd. Het gaat in totaal om 127 woningen waarvan 38 sociale huurwoningen, 24 woningen in de categorie ‘goedkope koop’, 25 woningen in de categorie ‘betaalbare koop’ en 40 woningen in de vrije sector. Een mooie verdeling aldus SP-raadslid Brian Claassen,  woordvoerder Woningbouw. Claassen: ‘Bij elk plan voor een nieuwe woonwijk kijkt de SP of er gebouwd wordt voor iedere beurs en bij plan Vleumingen West fase 2 is dit...

15 juni: de stop PFAS Chemoursmars

ma, 10/06/2024 - 13:24
Op zaterdag 15 juni om 12:00 uur demonstreren bezorgde en boze burgers uit heel Nederland met de STOP PFAS CHEMOURSMARS. Een mars in Dordrecht naar Chemours. Diverse Dordtse organisaties, zoals het Platform Duurzaam Dordrecht sluiten zich aan bij de oproep. En uiteraard de SP. Al jarenlang zitten de Zuid-Hollandse en Dordtse SP-fracties bovenop het vuistdikke dossier dat chemiereus Chemours heeft opgebouwd met berichten over weer een lozing of aangetroffen vervuilingen. Het is echt klaar nu. Kom dus allemaal naar de mars op 15 juni!    

Helaas geen zetel in Europa, maar we vechten door!

ma, 10/06/2024 - 13:24
Ontzettend bedankt! Dat is wat wij jullie allereerst willen zeggen. Want zijn we trots op alle mensen die SP hebben gestemd.  De afgelopen weken zagen we talloze SP’ers gezien die op straat stonden en met mensen in gesprek gingen over onze plannen voor een ander Europa. Heel veel mensen hebben een donatie gedaan voor onze verkiezingscampagne en daarmee de SP en onze idealen vooruitgeholpen. Er waren ongelofelijk veel berichten van mensen die SP hebben gestemd of gingen stemmen. We zijn zo ontzettend trots op jullie! Het lijkt er helaas op dat we deze keer onze zetel in het Europees parlement...

SP: meer binnenvaart, minder vrachtwagens

ma, 10/06/2024 - 13:24
Motie SP unaniem aangenomen De komende jaren moet er volgens het provinciebestuur extra geld worden uitgetrokken voor de aanleg en onderhoud van wegen. Er rijden nu al veel vrachtwagens door de provincie en de verwachting is dat het vrachtverkeer de komende jaren nog sterk zal toenemen. Zeker na het tolvrij worden voor vrachtwagens van de Westerscheldetunnel.  Zeeland is ook de provincie met veel waterwegen waarover steden als Gent en Antwerpen en landen als Frankrijk en Duitsland goed te bereiken zijn met binnenvaartschepen. Een klein binnenvaartschip kan 32 containers vervoeren en op een...

Bocholt EU verkiezingen op bezoek bij Die Linke, een verslag

ma, 10/06/2024 - 13:24
Zaterdag 8 juni hebben Rene Wevers, Raymond van der Laan en ik van 10 – 13 uur Die Linke afd. Bocholt geholpen bij hun campagne voor de EU-verkiezingen. Die Linke Bocholt heeft een actieve jonge groep leden wel verspreid over een groot gebied. De groep is vel en strijdbaar en creatief in hun manier van campagne voeren. Met stoepkrijt werd de EU vlag op de winkelstraat gemaakt en Die Linke geschreven en wat leuze’s. Foto: SP Foto: SP                   Een mooie samenwerking door ons met hun was dat zij voor een koelbox met waterijsjes hadden gezorgd om uit te delen en wij hadden...

Bouwen bouwen bouwen: woning voor ouderen

zo, 09/06/2024 - 13:24
Bouwen, bouwen en bouwen is al enige tijd het credo van de Wijkse politieke partijen. Omdat de bouwstroom tijdens het vorige college enorm stilviel, trekken de huidige wethouders de boel weer op gang. Hierbij zijn lokale politici er bijna unaniem van overtuigd dat het goed is om te bouwen voor alle doelgroepen. ‘In dit geval gaat het om ouderenwoningen. Als zij een betere woning krijgen met voorzieningen die nodig zijn, laten ze bij het verhuizen woningen achter voor de nieuwe gezinnen. Dit is ook een conclusie die we trekken uit analyse van een enquête die we als afdeling Wijk bij Duurstede...

Rustenburgstraat

zo, 09/06/2024 - 13:24
Johan van Knegsel maakte deze foto's, 3 juni in de Rustenburgstraat, als aantoonbaar protest tegen de kap van belangrijk groen. Ook maakte Johan onderstaand gedicht: Boeren en buitenlui, arm of rijk, allemaal! Kom op voor eerlijkheid. Kom en doe mee! Kies voor dat prachtige Electoraatsgevoel, Leefbaarheid. Eerlijkheid. Kies de SP!

Pagina's

U bent hier