h

Meerderheid bevolking wil geen sportcampus.

26 december 2020

Meerderheid bevolking wil geen sportcampus.

Foto: Knuwer Bouwadvies / Knuwer Bouwadvies

De raadsfractie van de SP heeft afgelopen dinsdag, bij de raadsvergadering van 15 december, de uitslag van de enquête gedeeld met de Raad en het College van gemeente Schagen. Hieruit blijkt een groot deel van de bevolking tegen de bouw van een sportcampus te zijn. Het balletje ging rollen na de inspraak van de heer Teun van Etten, directeur van Schagen Actief, voor een brede discussie over een duurzame sportinfrastructuur binnen de gemeente Schagen. De partijen JESS en Wens4U gaven hierna aan voor de bouw van een sportcampus bij Muggenburg Zuid te zijn in plaats van de bouw van woningen. De SP Schagen heeft een enquête gehouden onder de eigen inwoners, om zo de mening van de burgers mee te kunnen nemen over dit standpunt. Uiteindelijk zijn er 139 reacties ontvangen, zowel schriftelijk als digitaal. Hiermee heeft er een representatieve steekproef plaatsgevonden. Over de gehele gemeente is 29,6 procent van de bevolking voor een sportcampus en 70,4 % tegen. Om een nog duidelijker beeld te schetsen is dit hierna opgesplitst in de stad schagen en daarnaast de dorpen. In de stad Schagen is 58% tegen een sportcampus en 42% voor. In de dorpen tekent zich een nog veel scherper beeld af in de cijfers. Hier is namelijk 90,7% van de dorpen tegen de sportcampus en 9,3% voor. Bij de opmerkingen wordt er vooral vermeld dat er op korte termijn een oplossing gezocht moet worden voor de drie bouwvallige sporthallen in Schagen. Daarnaast is men in de dorpen zeer bezorgd over de vermindering van de voorzieningen. Verder worden de hoge kosten als argument aangedragen om tegen te stemmen. Uit de peiling van de SP Schagen is dus duidelijk gebleken dat de meerderheid van de bevolking geen behoefte heeft aan een sportcampus.

Reactie toevoegen

U bent hier