h

Onze kandidaten

21 januari 2018

Onze kandidaten

SP Lijsttrekker Wim Rijnders

Schagen moet voor iedereen zijn

‘Een gemeente die dienstbaar is aan elke inwoner’, dat heeft Wim Rijnders voor ogen als hij denkt wat een SP- bestuur voor Schagen zou moeten opleveren. Op 21 maart voert Wim de SP- lijst aan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna gaat hij onverminderd door om Schagen socialer te maken. 

Rijnders zit al een aantal jaren in de Commissie Samenleving. Daar heeft hij al veel ervaring opgedaan met de onderwerpen Volksgezondheid; Jeugdzorg; Sociale Zaken; WMO; Kunst en cultuur; Onderwijs; Sport; Vrijwilligerswerk en verenigingen; Dierenwelzijn; Dorpsraden en wijkpanels. Het kan soms hard toegaan in de commissie, want Wim Rijnders heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel en heeft niet het idee dat het er in de gemeente Schagen altijd voor iedereen rechtvaardig toegaat. Dat kan hij niet verkroppen en hij roept B & W dan ook regelmatig op het matje.

Waarom koos je juist voor de SP?
'Dat heeft te maken met de kernbegrippen van de SP. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat zijn ook mijn waarden. En ik wil deze waarden ook de waarden van de gemeente Schagen maken, dus het beleid veranderen. En de keuze van de SP kwam ook door de praktische manier van werken van de partij. Die sprak me erg aan. Niet alleen praten in het gemeentehuis, maar steeds de mensen opzoeken, overal waar ze in de gemeente Schagen wonen. En dan samen met de mensen voor verbeteringen knokken. Zo moet dat! Maar ik ben al lang en met veel overtuiging SP- lid, dus dat is niets nieuws.'

Wat wil je bereiken?
Ik wil bereiken dat Schagen veel socialer wordt. Ik heb samen met de FNV heel erg geknokt voor de huishoudelijke hulp voor ouderen en mensen die anderszins hun huishouden niet zelf kunnen doen. Toen is het wel eens hard tegen hard gegaan met B&W, maar we hebben ook veel bereikt. Dit wil ik doorzetten op alle gebieden als het gaat om Jeugdzorg, Sociale Zaken en WMO. Het is belangrijk dat iedereen in Schagen mee kan doen en dat armoede in Schagen niet meer voorkomt. Ook vind ik het belangrijk dat er veel meer gebouwd wordt. En dan denk ik vooral aan sociale huurwoningen voor jongeren en ouderen. Daar is in Schagen een groot gebrek aan.

Ik woon in Groote Keeten, een klein dorpje. Ik ervaar dagelijks dat het in de gemeente Schagen vooral gaat om de grote kern Schagen. Voor de kleinere kernen en dorpen is minder aandacht. Ik wil dat er meer aandacht besteed wordt aan andere en kleinere kernen en dorpen. Op de manier zoals het nu gaat, missen de mensen de binding met de gemeente. Maar die gemeente moet er voor iedereen zijn, zodat iedereen van alle voorzieningen gebruik kan maken. Daarom moeten ook alle busverbindingen blijven.

Waarom een sociaal bestuur?
Het dorpje Groote Keeten behoorde eerst tot de gemeente Callantsoog, daarna tot de gemeente Zijpe en nu bij de gemeente Schagen. Bij elke schaalvergroting kwam het bestuur verder van de mensen af te staan. In een kleine gemeente kent het bestuur de inwoners en herkent het bestuur hun noden. Dat wil ik terugbrengen in Schagen. Noden en behoeften herkennen en er iets aan doen. Met een matig functionerend wijkteam kan dat niet. Ik wil me blijven inzetten voor een sociaal Schagen, waar aandacht is voor iedereen. Voor jongeren, ouderen, mensen met en zonder werk, voor woningen voor iedereen en voor een goed armoedebeleid. En niet alleen alleen voor de ondernemers. Zo moet het en niet anders!   

Laatste vraag: wie bewonder je?
Ik bewonder Jan Schaeffer. Hij werd van banketbakker in Amsterdam via de vakbond staatssecretaris werd op Volkshuisvesting van 1973 tot 1977. In de jaren 1978-1986 was Jan Schaefer wethouder van de gemeente Amsterdam. Hij was een hartstochtelijk politicus, die zijn wortels in het volk had. Hij was een boegbeeld voor de mensen in de oude wijken en van de laagstbetaalden. En hij verloor, ondanks zijn functies, het contact met de gewone mensen nooit. Aan bureaucratie had hij lak. En met zijn uitspraak: "In geouwehoer kun je niet wonen", ben ik het dan ook van harte eens.

Jeanne Pouw, nummer 2 op de kandidatenlijst van de SP Schagen

Jeanne, waarom heb je je kandidaat gesteld voor de gemeenteraad van Schagen?
Ik heb me kandidaat gesteld voor de gemeenteraad omdat ik vind dat het in Schagen heel veel beter kan. Het kan beter op het gebied van de verkleining van de afstand tussen arm en rijk, op het gebied van zorg van de gemeente voor de inwoners en op het gebied van de eerlijke verdeling van de lusten en lasten door de diverse maatregelen die nu eenmaal getroffen worden voor een beter milieu.
 

Hoe wil jij ervoor zorgen dat het beter wordt voor de Schagenaren?
Ik wil actief aandacht vragen voor de verbetering van de diverse vormen van zorg voor de inwoners. De huishoudelijke hulp kan bij voorbeeld veel beter. Ook vind ik dat er een beter armoedebeleid moet komen. Mensen met weinig geld hebben ook recht op alle voorzieningen. En hé … ik woon in Schagerbrug. Dat is een kleine kern en de kleine kernen staan een beetje achterin het huishoudboekje van de gemeente. De gemeenteraad van Schagen moet ervan doordrongen raken dat die er voor alle inwoners is, dus ook voor de inwoners in de kleine kernen van deze uitgestrekte gemeente. En verder vind ik dat de gemeente zich open en klantvriendelijk moet opstellen.

Wat betekent Schagen voor jou? Wat is jouw 'Schagen-gevoel'?
De naam Schagen is de naam van de grootste plaats in de gemeente. De naam Schagen dekt dus eigenlijk de lading niet. De naamgeving van de gemeente leidt ertoe dat heel veel aandacht gericht is op de plaats Schagen en dat daardoor te weinig aandacht is voor de leefbaarheid en ontwikkeling van de dorpen en de kleine kernen. Maar ik voel me inwoner van deze gemeente en ga er voor zorgen dat iedereen in alle kernen van deze gemeente voldoende aandacht krijgt.

Wat heb je bereikt in de afgelopen jaren? Waar ben je trots op?
Ik ben al lange tijd afdelingsvoorzitter van de SP afdeling hier in Schagen. Ik heb over alle acties meegedacht en aan alle acties meegedaan. Bij voorbeeld de acties om de gemeente te bewegen weer huishoudelijke hulp te gaan betalen voor mensen die dit zelf niet kunnen betalen. Bij voorbeeld de acties voor het Nationaal Zorgfonds en nu de acties om de bussen te behouden in een aantal kernen in Noord-Holland Noord.

Waar wil je je de komende jaren voor inzetten?
In de eerste plaats wil ik me ervoor inzetten dat de gemeente de juiste zorg op de juiste plaats gaat zetten. Dus dat de inwoners voldoende huishoudelijke hulp en voldoende thuiszorg krijgen. Ook wil ik me ervoor inzetten dat de leefbaarheid in de dorpen en kleine kernen verbeterd wordt. Dus goede zorg, voldoende winkels en goede busverbindingen.

Hoe wil je bij de mensen in Schagen over vier jaar bekend staan als raadslid?
Ik wil dan graag bekend staan als het gemeenteraadslid dat veel aandacht heeft besteed aan de inwoners.

Waarom zouden de mensen op jou moeten stemmen?
Ik ben een vasthoudend persoon en ga tot het gaatje voor de idealen van de SP. Ik zal dus echt gaan werken om alle idealen waar te maken en te vertalen naar gemeentelijk beleid. De gemeente moet zorgen voor voldoende en betaalbare huishoudelijke hulp en thuiszorg. De gemeente moet ervoor zorgen dat de dorpen en kleine kernen leefbaarder worden. Daar ga ik voor!

Laatste vraag: wie bewonder je?
Ik ben een grote fan van Sadet Karabulut, die voor de SP in de Tweede Kamer zit. Ze is super gedreven op allerlei dossiers en zet zich daar ook volledig voor in. En ze kan heel duidelijk zijn.

Sander Rezelman, nummer 3 op de kandidatenlijst van de SP Schagen.

Sander, waarom heb je je kandidaat voor de gemeenteraad gesteld?
Ik heb me kandidaat gesteld omdat ik vind dat er een aantal mensen is die onvoldoende gehoord worden in de samenleving. Ik wil die mensen, die ook niet gehoord worden door de gemeente Schagen, in de gemeenteraad een stem geven.

Hoe wil jij het dan doen?
Ik ga actief contact zoeken met al die mensen die de gemeenteraad en de SP om hulp vragen. Bij mij vinden ze een luisterend oor. Hun ideeën ga ik, als dat kan, omzetten in gemeentelijk beleid.
 

Wat betekent Schagen voor jou? Wat is jouw 'Schagen-gevoel'?
Ik woon op dit moment nog niet zo heel lang in Schagen. Ik ben, zeg maar, er een poosje uit geweest. In mijn jeugd heb ik in Tuitjenhorn en in Warmenhuizen gewoond. Dat is nu ook gemeente Schagen. Ik voel me helemaal thuis in Schagen, de plaats waar ik nu woon. En ik hoop nog lang in Schagen te wonen.

Wanneer ben je voor het laatst enorm verontwaardigd geweest?
Ik was zelfs meerdere malen verontwaardigd! Bij voorbeeld toen ik hoorde dat gemeenten het liefst zorg inkopen bij de goedkoopste aanbieder, niet bij de aanbieder die de beste zorg levert. En dan vervolgens niet aan de gebruikers van de zorg vertellen dat zij de keus hebben tussen meerdere zorgaanbieders. Ik vind het ook ronduit asociaal dat gemeenten de mogelijkheid hebben het geld dat oorspronkelijk voor zorg bedoeld is te besteden aan stoeptegels en lantaarnpalen. Ik ging toen best even uit m'n dak! Reserveer het overgehouden zorggeld liever in een zorgspaarpot!
 

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?Ik wil me graag gaan inzetten voor de mensen die door de samenleving en het bestuur onvoldoende gehoord worden. En ik denk dan aan de mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt, de mensen die hulpbehoevend zijn, de mensen die rond moeten komen van heel weinig geld en de mensen die niet als vanzelf kunnen meedoen. Zij moeten goede basisvoorzieningen hebben. Want iedereen heeft recht op een goed leven. Bovendien wil ik me ervoor inzetten dat de inwoners in de kleine kernen van de gemeente Schagen ook meer voorzieningen krijgen. Voor hen moet er ook openbaar vervoer zijn en moeten er ook woningen worden gebouwd. En zij moeten natuurlijk gebruik kunnen maken van de zorg die de gemeente geeft.
 

Hoe wil je bij de mensen in Schagen over vier jaar bekend staan?
Ik wil bekend staan als een sociaal en betrokken gemeenteraadslid met oog voor de belangen en behoeften van de inwoners. Bovendien wil ik dat ik over vier jaar bekend te staan als een verbindende factor tussen de kleinere kernen en buitengebieden van de gemeente en de gemeente Schagen. Na de herindelingsverkiezingen van 2012 en de fusie van 2013 hebben de bewoners van de kleinere kernen vaak het idee dat hun woonplaats slechts een bijzaak voor Schagen is.

Laatste vraag: Wie bewonder je?
Ik bewonder Nelson Mandela. Hij voerde een decennialange strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Hij heeft er heel veel voor overgehad om de mensen die rechteloos waren en in apartheid moesten leven hun rechten terug te geven. Voor dit ideaal ging hij zelfs zo ver dat hij heel veel jaren in de gevangenis moest zitten.

Henk de Boer, nummer 4 op de kandidatenlijst van de SP Schagen

Henk, waarom heb je je kandidaat gesteld als gemeenteraadslid in Schagen?
Ik ben al heel lang actief voor de SP en heb veel ervaring met het voeren van acties. Ook ben ik al heel lang de organisatiesecretaris van de SP- afdeling Schagen. Het is voor mij tijd om ook eens in de gemeenteraad te gaan en de inwoners van Schagen, waarvoor ik me veel heb ingezet, op deze manier te vertegenwoordigen.

Hoe wil jij de inwoners van Schagen in de gemeenteraad gaan vertegenwoordigen?
Ik wil ervoor zorgen dat alle inwoners van Schagen het beter krijgen. Dat ga ik doen door te bepleiten dat de inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum recht krijgen op alle minimavoorzieningen. En door te bepleiten dat de gemeente Schagen voldoende uren huishoudelijke hulp gaat geven voor allen die dit nodig hebben. Ik wil me inzetten om ervoor te zorgen dat Schagen niet alleen de gelukkigste gemeente, maar ook de meest sociale gemeente van Nederland wordt.
 

Wat betekent Schagen voor jou? Wat is jouw 'Schagen-gevoel'?
Ik woon al 63 jaar in Schagen en Schagen betekent dus heel veel voor mij. Ik voel me echt lid van de gemeenschap en zou niet willen verhuizen naar een andere gemeente. Daarom vind ik het ook heel belangrijk dat Schagen gaat uitmunten in sociaal beleid. Dan vind niet alleen ik, maar dan vinden ook heel veel andere inwoners dat Schagen de beste gemeente is om te wonen en te komen wonen.
 

Wat heb je bereikt in de afgelopen jaren? Waar ben je trots op?
Ik ben heel trots op wat de SP Schagen met acties heeft bereikt. Wij zetten ons in voor het Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico en haalden heel veel steunbetuigingen op. In elk geval is het eigen risico van de zorgverzekering niet verhoogd, dat hebben wij in elk geval bereikt. Maar we gaan gewoon door tot er een Nationaal Zorgfonds is. Ook zetten wij ons met acties in voor fatsoenlijke huishoudelijke hulp. De gemeente Schagen wilde die afschaffen, maar de gemeente is teruggefloten, mede door onze inzet. Op dit moment zijn we bezig de buslijnen 150, 152, 158 en 164 van de ondergang te redden. Door het verdwijnen van diverse busverbindingen wordt een aantal inwoners van de gemeente Schagen, vooral in de dorpen, zwaar gedupeerd. De buslijnen moeten blijven!

En natuurlijk staan we met onze kraam vaak op de markt in het centrum van Schagen, zodat de inwoners ons kunnen spreken en aanspreken.

Hoe wil je bij de mensen in Schagen over vier jaar bekend staan als raadslid?
Ik wil vooral bekend staan als een eerlijk en sociaal raadslid. Ik wil niemand een rad voor ogen draaien en ook niet politiek 'draaikonten'. Aan achterkamertjespolitiek heb ik een gruwelijke hekel.

Als je maar aan één project zou mogen werken voor het komende jaar, wat zou dat dan zijn?
Ik wil ervoor zorgen dat de bussen van de dorpen naar Schagen allemaal blijven rijden. Ook vind ik dat er een busverbinding van Petten naar Schagen moet komen.

Waarom zouden de mensen op jou moeten stemmen?
Omdat de mensen me kennen en weten dat ik voor 100% achter het SP- standpunt sta. En omdat ik me voor 100% ga inzetten voor alle inwoners van Schagen en extra speciaal voor de mensen die het allemaal niet komt aanwaaien. Ik denk dat ik het verschil kan maken en dat met mij de gemeenteraad van Schagen socialer wordt.

Laatste vraag: wie bewonder je?
Ik bewonder Emile Roemer, de voormalig fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer. Ik bewonder hem omdat hij met iedereen praat en voor iedereen een open oor heeft.

Jeroen Muntjewerf, nummer 5 op de kandidatenlijst van de SP Schagen

Jeroen, waarom heb je je kandidaat gesteld?
Ik denk dat ik heel veel toegevoegde waarde heb voor de SP Schagen en dat ik een goed SP- gemeenteraadslid kan zijn. Dit omdat ik al veel jaren actief ben in medezeggenschaps- en cliëntenraden. Daar heb ik altijd de mensen vertegenwoordigd die niet gemakkelijk kunnen meekomen in deze jachtige samenleving. Ik ben dus een heel goede volksvertegenwoordiger met begrip voor de belangen van iedereen.

Wat betekent Schagen voor jou? Wat is jouw 'Schagen-gevoel?'
Ik woon nu al weer een aantal jaren in Schagen en ik voel me er steeds meer thuis. Ik ben er dan ook steeds meer 'ingeburgerd' en vind het tijd om via de gemeenteraad iets voor de andere Schagenaren terug te doen.

Wat heb je bereikt in de afgelopen jaren? Waar ben je trots op?
Ik heb een rolstoel nodig om mij voort te kunnen bewegen. Voor mij is dat net zo gewoon als lopen voor iemand anders. Maar met een rolstoel kun je niet gemakkelijk gebruik maken van het openbaar vervoer. Mijn ouders wonen in Anna Paulowna, een kort ritje met de trein. Helaas was er geen voorziening in Anna Paulowna om me uit de trein te laten 'uitrollen'. Ik zorgde er daarom voor dat de vlinderbrug terug kwam op dit station. Sindsdien kunnen rolstoelers er ook in- en uitstappen. Ook heb ik me ervoor ingezet dat lijnbussen en buurtbussen toegankelijk worden voor ouderen en mensen met een beperking. Die strijd is nog niet volledig gestreden, maar ik ga gewoon door tot iedereen volledig gebruik kan maken van het openbaar vervoer.

Wat is voor jou het belangrijkste dat er in Schagen moet gebeuren?
Op 14 juli 2016 trad het VN-verdrag handicap in Nederland in werking. Dit is voor mensen met een beperking een grote stap voorwaarts. Het VN- verdrag handicap versterkt de positie van mensen met een beperking. Het bepaalt onder meer dat zij recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn. Net als ieder ander. De overheid (gemeente, provincie en rijk) moet zorgen dat dit wordt gerealiseerd. Natuurlijk gaat de gemeente Schagen zich ook aan dit verdrag houden. Maar er moet nog heel veel gebeuren voordat voor mensen met een beperking daadwerkelijk alle belemmeringen zijn weggenomen. Ik ga me strijdvaardig inzetten voor het wegnemen van die belemmeringen.

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?
Natuurlijk niet alleen maar voor mensen met een beperking. Ik wil me ook graag inzetten voor de belangen van andere mensen. Zo zou ik het heel mooi vinden als het college en een aantal partijen in de gemeenteraad van Schagen zich gaan inleven in de problemen die Schagenaren hebben als zij iets van de gemeente nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een uitkering, voorzieningen of hulp bij armoede en schulden.

Waarom zouden de mensen op jou moeten stemmen?
Mensen moeten op mij stemmen omdat ik me echt voor ze ga inzetten. Doordat ik een beperking heb, kan ik me inleven in alle anderen met een beperking. Maar ook de moeilijkheden in het leven van mensen zonder beperking begrijp ik en heb ik ook vaak zelf ondervonden. Daarom kan ik een heel goed gemeenteraadslid worden, die iedereen kan vertegenwoordigen.

Laatste vraag: wie bewonder je?
Ik bewonder Emile Roemer, de oud- fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer. Hij is echt iemand die zich kan inleven in de problemen en beperkingen van anderen. Hij was bereid te ervaren hoe het leven van mensen met een beperking is. Hij zette zich bij voorbeeld volledig in voor het behoud van de dagbesteding voor ouderen en beperkten en kwam op bezoek bij Esdégé Reigersdaal.

Reactie toevoegen

U bent hier