h

Onze kandidaten

8 oktober 2012

Onze kandidaten

De kandidatenlijst voor de verkiezingen 

1. Jan-Pjotr Komen, Schagen

Ik ben 19 jaar en woon in Schagen. Ik ben tweedejaars student politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Ik zit in de politiek omdat ik vind dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor de samenleving. De politiek is voor mij de plek om mijn steentje daaraan bij te dragen.
De SP is voor mij dé partij die ervoor zorgt dat iedereen in de samenleving gewaardeerd wordt en krijgt waar hij recht op heeft. De SP zorgt ervoor dat wat van ons allemaal is van ons allemaal blijft!
In de nieuwe gemeenteraad wil ik mezelf natuurlijk sterk gaan maken voor alles waar de SP voor staat, maar in het bijzonder bij het betrekken van inwoners bij de besluitvorming, het armoedebeleid en natuurlijk ook jongerenvoorzieningen. 

2. Wim Rijnders - Groote Keeten

 

Woon nu een kleine tien jaar in Groote Keeten. Ben tijdens mijn werkzame leven tientallen jaren werkzaam geweest in welzijn/ zorg. Ben nu nog actief in een aantal stichtingsbesturen. Ben een natuurliefhebber, verbouw mijn eigen groente en ben imker. Ben al heel lang lid van de sp. Je wordt niet zomaar lid van een partij. Ik in elk geval niet. Het lid én actief worden was  voor mij een heel bewuste keuze. Ik heb een gehandicapte zoon en dan wordt je knalhard geconfronteerd met de problemen in de zorg. Ook in mijn werk (jongerenwerk, verslavingszorg, asielzoekerscentra  maatschappelijke dienstverlening) werd ik er mee geconfronteerd hoe mensen buiten hun eigen schuld in de problemen kwamen. En ook, hoe door de afbraak van de verzorgingstaat door de liberalen, deze mensen meer en meer in de steek gelaten worden en het zelf maar moeten uitzoeken.  Armoede bestaat weer in Nederland en meer en meer mensen zijn aangewezen op de voedselbank, inmiddels in onze eigen gemeente al  meer dan 150!

Het mooie van de sp vind ik dat we niet alleen actief zijn in verkiezingstijd: u  vindt u ons het hele jaar door op straat. De sp weet hierdoor als geen andere partij wat er leeft in de buurten, dorpen en wijken. 

Ik wil mij er in de raad sterk voor  maken   dat Schagen een gemeente  met een sociaal gezicht is, dat er echt naar de inwoners geluisterd wordt en deze de regie hebben  over de eigen buurten en wijken! 

3.Margreet Komen- van Dijk - Schagen

 

Ik ben 51 jaar, getrouwd en moeder van 2 zonen.In het dagelijks leven werk ik bij mensen met niet aangeboren hersenletsel.Daarnaast ben ik dirigent van 4 koren.

De politiek is voor mij de plek waar ik me kan uiten als ik het niet eens ben met onrechtvaardigheid.Alleen stemmen is voor mij niet genoeg, ik wil me daadwerkelijk inzetten voor een betere/ andere maatschappij.Binnen de SP zijn de punten gelijkwaardigheid, solidariteit en de menselijke maat de drie peilers, waarop de partijbeginselen zijn gegrondvest. Deze punten sluiten precies aan bij mijn ideeën over een gezonde maatschappij. Dit is dan ook de reden dat ik me bij de SP thuis voel.

In de nieuwe fusiegemeente wil ik me inzetten voor de veiligheid op fiets- en wandelpaden en wegen, het handhaven van het bouwen niet hoger dan 20 meter met de inpandige verhoging van 10% . Kortom, ik zal me verzetten tegen hoogbouw. Een ander punt waar ik me voor wil inzetten is het groen in de gemeente. Geen onnodige bomenkap en waar bomenkap wel nodig is, zal ik voor herplant pleiten.

4. Jeanne Pouw - Schagerbrug

 

Ik ben altijd werkzaam geweest in de zorg. Gezinszorg, algemene verpleging, psychiatrie en wijkverpleging. Mijn laatste functie was thuiszorgmanager.

SP -lid ben ik omdat het een sociale partij is die dicht bij de mensen staat, op straat te vinden is, weet wat er speelt en altijd mee wil helpen problemen op te lossen en  aandacht te vragen voor zaken die van maatschappelijk belang zijn bijvoorbeeld dreigende sluiting van de sociale werkplaatsen.

Ik wil me ervoor inzetten dat de fusie niet leidt tot meer afstand tussen inwoners en de gemeen

5.Guda Fontijn - Petten

 

Ik woon sinds 12 jaar in Petten. Ben met pensioen. Ben 71 jaar.  De laatste betaalde baan, die ik had was maatschappelijk werk. Mijn hobby’s zijn lezen, muziek en tuinieren.Ik ben geïnteresseerd wat er in de wereld gebeurt. Alles is politiek. Ik vind dat de SP de enige partij in Nederland is die echt probeert de samenleving beter en socialer te maken.

Ik maak me sterk voor beter openbaarvervoer. Als je bijvoorbeeld van Petten naar het gemeentehuis moet ben je met de bus bijna 1,5 uur onderweg, terwijl je er met de auto in een kwartier bent

 

6. Fedde de Jong - Schagen

 

 

Ik ben 67 jaren jong, getrouwd met Direine en samen hebben wij 2 zonen.Ik ben geboren en getogen in Dirkshorn. Sinds mijn huwelijk in 1969 woon ik, met veel plezier, in Schagen. De omgeving van Schagen is mij dus wel bekend.

Ik ben mijn leven lang al geïnteresseerd in politiek en sinds ik meer tijd heb, ben ik me daadwerkelijk met politiek gaan bezig houden, omdat we daar dingen kunnen realiseren. Sinds 2006 ben ik lid van de SP. Vooral het feit dat deze partij op komt voor de sociaal zwakkeren spreekt mij aan.

Ik wil me hier ook sterk voor maken als ik in de raad van onze nieuwe gemeente kom. Tevens zal ik er alles aan doen om de nieuwe gemeente een prettige plek om te wonen te maken

 

7.Henk de Boer - Schagen

 

Ik ben 60  jaar,  ben gehuwd, vader van twee dochters en opa van twee kleinkinderen.

Dertig jaar heb ik bij V&D gewerkt. Ik was er lid van de ondernemingsraad en ook maakte ik tien jaar deel uit van de onderdeelcommissie. Jarenlang was ik contactpersoon voor de FNV.Nu werk ik als schoonmaker.

Ik ben me met politiek gaan bezig houden omdat ik als socialist iets wil betekenen voor mensen die het moeilijk hebben.De SP is de enige socialistische partij. Er is geen andere partij die mijn belangen vertegenwoordigt.Ik ben mede oprichter van de SP afdeling Schagen, daar ik het belangrijk vond om in Schagen een afdeling te hebben.

De zaken waar ik me voor zal inzetten zijn: behoud van de sociale werkplaats, ondersteuning van de voedselbank en ondersteuning van mensen met een beperking ( speciaal daar waar het gaat om kansen op de arbeidsmarkt).

9. Marjan Huis - Groote Keeten

 

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik heb zo’n 40 jaar fulltime gewerkt, waarvan ruim 25 jaar in verschillende functies bij de gemeente Amsterdam. De laatste jaren heb ik als ambtelijk secretaris van een adviesraad de gemeentelijke organisatie goed leren kennen. Mijn ouders behoorden tot de eerste badgasten in Groote Keeten. Het waren heerlijke jaren en ik ben hier altijd blijven komen. Toen mijn man en ik in de positie waren om in Groote Keeten te gaan wonen, ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Wij zijn hier thuis.

Al vele jaren stem ik op de SP en toen het neoliberaal ‘ieder voor zich’ gemeengoed leek te worden besloot ik lid te worden. In mijn ogen is de SP een progressieve, vooruitstrevende partij die pal staat voor rechten die niet zonder strijd verworven zijn. Sociaal uit de crisis, het kan. En, al wil men ons graag iets anders doen geloven, daar is niets conservatiefs aan. 

Voor de fusiegemeente Schagen wil ik mij inzetten om de inspraak van bewoners bij veranderingen in hun directe woon- en leefomgeving inhoud te geven.Geen wassen neus of verplicht nummer, maar vernieuwing die echt ruimte biedt aan een evenwichtige afweging van belangen.    

 

10.Marianne Manshanden - Groote Keeten

“MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN….?”

Mijn naam is Marianne Rijnders-Manshanden. Inderdaad…”de echtgenote van onze voorzitter van de SP van de afdeling  Schagen, Wim Rijnders. Maar DAT  is niet de enige reden tot deelname aan de SP.

Met 55 jaar oud, verpleegkunde, maatschappelijk werk en een invalide zoon in de rugzak, heb ik voldoende redenen – nu mijn dagelijks leven dat enigszins toelaat – om mij in te zetten voor “het SOCIALE geluid” in de  politiek. JUIST in de, nieuw te vormen gemeente waar ik nu alweer 8 jaar naar hartenlust woon. HIER wil ik graag, en liefst zorgeloos, oud worden en HIER zal mijn zoon - met al zijn zorgbehoefte – de rest van zijn leven wonen.

Vooral dat laatste punt is voor mij de belangrijkste reden om sociaal aktief te worden: onze samenleving mag, in de toenemende “marktwerking in de zorg”en vercommercialisering van alle facetten van het leven, de positie van onze – stemloze – allerzwaksten NIET uit het oog verliezen. Zij zijn van ons ALLEN en SAMEN afhankelijk!!!

En laten we dan beginnen bij onsZELF, onze GEMEENTE

Reacties

Dat Schagen maar weet dat er meer Pouwen in de SP actief zijn!!
Jeanne in Schagen op 4 ik In Wijk bij Duurstede op 3 succes op 19 maart!!! Hans Pouw Wijk bij Duurstede

Reactie toevoegen

U bent hier