h

Onze kandidaten

21 januari 2022

Onze kandidaten

SP Lijsttrekker Wim Rijnders

Schagen moet voor iedereen zijn

‘Een gemeente die dienstbaar is aan elke inwoner’, dat heeft Wim Rijnders voor ogen als hij denkt wat een SP- bestuur voor Schagen zou moeten opleveren. Op 16 maart voert Wim de SP- lijst aan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna gaat hij onverminderd door om Schagen socialer te maken. 

Wim heeft in de Gemeenteraad ruime ervaring opgedaan met een veelheid aan onderwerpen. Daarbij gaat het er soms hard aan toe. 'Wat de gemeente wil, botst nogal eens met mijn gevoel voor rechtvaardigheid. Dat laat ik dan duidelijk merken door het de wethouders nadrukkelijk op het matje te roepen.

Waarom koos je juist voor de SP?
'Dat heeft te maken met de kernbegrippen van de SP. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat zijn ook mijn waarden. En ik wil deze waarden ook de waarden van de gemeente Schagen maken, dus het beleid veranderen. En de keuze van de SP kwam ook door de praktische manier van werken van de partij. Die sprak me erg aan. Niet alleen praten in het gemeentehuis, maar steeds de mensen opzoeken, overal waar ze in de gemeente Schagen wonen. En dan samen met de mensen voor verbeteringen knokken. Zo moet dat!

Wat wil je bereiken?
Ik wil bereiken dat Schagen veel socialer wordt. Ik heb samen met de FNV heel erg geknokt voor de huishoudelijke hulp voor ouderen en mensen die anderszins hun huishouden niet zelf kunnen doen. Toen is het wel eens hard tegen hard gegaan met B&W, maar we hebben ook veel bereikt. Dit wil ik doorzetten op alle gebieden als het gaat om Jeugdzorg, Sociale Zaken en WMO. Het is belangrijk dat iedereen in Schagen mee kan doen en dat armoede in Schagen niet meer voorkomt. Ook vind ik het belangrijk dat er veel meer gebouwd wordt. En dan denk ik vooral aan sociale huurwoningen voor jongeren en ouderen. Daar is in Schagen een groot gebrek aan.

Ik woon in Groote Keeten, een klein dorpje. Ik ervaar dagelijks dat het in de gemeente Schagen vooral gaat om de grote kern Schagen. Voor de kleinere kernen en dorpen is minder aandacht. Ik wil dat er meer aandacht besteed wordt aan andere en kleinere kernen en dorpen. Op de manier zoals het nu gaat, missen de mensen de binding met de gemeente. Maar die gemeente moet er voor iedereen zijn, zodat iedereen van alle voorzieningen gebruik kan maken. Daarom moeten ook alle busverbindingen blijven.

Waarom een sociaal bestuur?
Het dorpje Groote Keeten behoorde eerst tot de gemeente Callantsoog, daarna tot de gemeente Zijpe en nu bij de gemeente Schagen. Bij elke schaalvergroting kwam het bestuur verder van de mensen af te staan. In een kleine gemeente kent het bestuur de inwoners en herkent het bestuur hun noden. Dat wil ik terugbrengen in Schagen. Noden en behoeften herkennen en er iets aan doen. Met een matig functionerend wijkteam kan dat niet. Ik wil me blijven inzetten voor een sociaal Schagen, waar aandacht is voor iedereen. Voor jongeren, ouderen, mensen met en zonder werk, voor woningen voor iedereen en voor een goed armoedebeleid. En niet alleen alleen voor de ondernemers. Zo moet het en niet anders!   

Ursula Smit - Kiekebos nummer 2 op de kandidatenlijst van de SP Schagen

Roerige tijden waar in we te maken hebben met veel veranderingen. Een gemeente waarin we met elkaar kunnen samen werken zodat het beste in ons naar boven komt. Laten we dat met elkaar doen want samen kunnen we zoveel meer bereiken.  Dat is mijn streven want als persoon alleen ga ik het niet redden daar heb ik hulp bij nodig. De hulp van mijn partijgenoten en die van u. Laten we betaalbare huizen bouwen, zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat iedereen zich kan verplaatsen en goed voor onze mooie omgeving zorgen. Ik ga voor u aan de slag. Kan ik op u steun rekenen?

Leo van der Harst, nummer 3 op de kandidatenlijst van de SP Schagen.

Ik ben 64 jaar en woon sinds 2008 in Burgerbrug. Ik ben een eigenwijs persoon en heb eigenlijk overal wel een mening over, een verstandige mening durf ik wel te zeggen. Ik ben lid geworden van de SP omdat ook daar mensen zitten met een dwarse mening die ook vaak (helaas regelmatig achteraf) verstandig gevonden worden. De SP is een partij die zowel in als buiten de gemeenteraad haar stem wil laten horen. Binnen de gemeenteraad door het aandacht vragen voor de effecten van de beslissingen op het leven van gewone mensen. En buiten de gemeenteraad door actie te voeren voor zaken die ons aan het hart gaan. Zoals de afbraak van het openbaar vervoer en de wooncrisis, om er twee te noemen.

Het verbinden van de onderwerpen binnen en acties buiten de raad is wat de SP bijzonder maakt en wat er voor zorgt dat de SP Schagen ook werkelijk er voor de inwoners van Schagen is. Ik kies er daarom voor om niet alleen te gaan roepen wat er niet deugt, maar vooral mee te werken aan oplossingen om Schagen een nog fijnere gemeente voor alle inwoners te maken.

Jeanne Pouw, nummer 4 op de kandidatenlijst van de SP Schagen

'Ik vind dat de gemeente Schagen meer aandacht moet besteden aan de dorpen en kernen buiten Schagen. Het buitengebied komt er tot nu toe bekaaid vanaf. Ook de zorg verdient meer aandacht.'

Henk de Boer, nummer 5 op de kandidatenlijst van de SP Schagen

'Ik vind dat er een beter armoedebeleid moet komen. Ook wil ik ervoor zorgen dat er een beter openbaar vervoer komt naar alle dorpen en kernen in de gemeente Schagen.'

 

Reactie toevoegen

U bent hier