h
10 maart 2016

Jaarverslag SP fractie 2015

Het jaar 2015 stond vooral in het teken van de drie decentralisaties. Taken als huishoudelijke hulp, jeugdzorg en re-integratie op de arbeidsmarkt kwamen allemaal op het bordje van de gemeenten terecht. In Schagen hebben deze veranderingen grote gevolgen gehad waar de SP-fractie steeds erg duidelijk over is geweest. Zo is er meteen in de eerste raadsvergadering besloten om de Huishoudelijke Hulp 1 stop te zetten. Daar hebben wij natuurlijk hevig tegen geprotesteerd, maar tevergeefs. Dat betekent dat mensen die eerst nog gewoon hun thuiszorg krijgen deze nu niet meer zullen krijgen onder het mom van zelfredzaamheid. Ook op andere gebieden in het zogenoemde ‘Sociaal Domein’ hebben we onze stem laten horen. Zo heeft de SP-fractie zich gekeerd tegen het verplicht laten werken van mensen in de bijstand en gepleit voor ruimere grenzen bij het bepalen van inkomens en vermogens om in aanmerking te komen voor voorzieningen uit de WMO.

Lees verder
10 maart 2016

Jaarverslag 2015

INHOUD

Lees verder
9 december 2015

De zorg is van ons!

De zorg kan beter en betaalbaarder, en we kunnen af van de macht van de zorgverzekeraars. Dat laat de SP zien in het plan 'De zorg is van ons'. Het Centraal Planbureau (CPB) rekende de plannen door en kwam tot de conclusie dat in het SP-plan 7 van de 10 gezinnen goedkoper uit zijn. SP-Kamerlid Renske Leijten: 'Ons zorgstelsel loopt nu vast. Het is duur, bureaucratisch en de zorgverzekeraars hebben te veel macht. Het was hard nodig dat daar een alternatief voor kwam. Onze plannen maken de zorg weer sociaal en publiek. Ook leveren ze tienduizenden banen op.'

Lees verder
9 december 2015

Red de Zorg bijna 1 miljoen handtekeningen

Op dinsdag 15 december worden in Den Haag de bijna 1 miljoen handtekeningen overhandigd aan het kabinet. Daarmee laten we zien dat we met bijna 1 miljoen mensen meekijken dat er nu wel echt iets moet veranderen. Dit gaat gebeuren om 12.00 uur op het Spuiplein (om 11.30 uur verzamelen). Als je heen wilt graag opgeven via deze site. 

Lees verder
26 november 2015

Actie in Hollands Kroon

Foto: SP

Op 25 november hebben we samen met de FNV weer een hele leuke en succesvolle dag gehad in Hollands Kroon.

Lees verder
16 november 2015

STOP DE AFSCHAFFING VAN HUISHOUDELIJKE ZORG 1 IN HOLLANDS KROON PER 1-1-2016

Kom op 21 en 25 november naar het gemeentehuis van Hollands Kroon, De Verwachting 1, 1761 VM  te Anna Paulowna.

Lees verder
12 november 2015

Huisvesting van asielzoekers in Petten

Donderdag 5 november werd er in de gemeenteraad van Schagen gesproken over de opvang van asielzoekers in Petten. In deze bijdrage zal ik uiteenzetten waarom de SP heeft gekozen om voor de opvang van 225 asielzoekers voor maximaal 3 jaar te stemmen.

Lees verder
2 november 2015

Algemene Beschouwingen SP Schagen 3 november 2015

De nieuwe gemeente Schagen bestaat nu bijna drie jaar en is het dus tijd om te kijken naar wat er de afgelopen tijd bereikt is, maar ook wat er in de toekomst beter en anders moet. In deze beschouwingen zal gefocust worden op drie zaken die volgens de SP veel meer aandacht en prioriteit moeten krijgen dan tot nu toe het geval is geweest in de gemeente Schagen. We hebben het dan namelijk over  de zorg, over (sociale) woningbouw en over aandacht voor de kernen in onze gemeente. Vervolgens zullen we onze alternatieven bespreken die zorgen dat de gemeente Schagen een stuk socialer en menswaardiger wordt.

Lees verder
22 oktober 2015

Werken zonder loon

Steeds vaker eist de overheid van mensen met een uitkering dat ze ‘werkervaring’ op moeten doen of in ruil voor hun uitkering een tegenprestatie moeten leveren. Uitkeringsgerechtigden moeten papier gaan prikken, voedsel inpakken of in het archief werken.

Lees verder

Pagina's