h
5 mei 2020

75 jaar vrij

Foto: SP

75 jaar vrij

Lees verder
30 april 2020

Dag van de vitale Arbeid!

Foto: SP
27 april 2020

Beloon de helden

Zorgverleners verdienen onze grootste waardering voor de inzet die ze leveren om het coronavirus te bestrijden. Thuiszorgmedewerkers, huisartsen, ambulance- en ziekenhuispersoneel, medewerkers in het verpleeghuis, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ: we vragen op dit moment het uiterste van ze. Soms met gevaar voor hun eigen gezondheid. Deze corona crisis laat ons weer zien hoe belangrijk goede zorg is.

Lees verder
27 april 2020

SP START ACTIE TEGEN HUURVERHOGING ‘0 is genoeg’

Foto: SP

Vandaag viert Nederland geen koningsdag maar woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen kan deze oproep steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging.

Lees verder
22 april 2020

OV-enquête: doe mee!

Foto: SP

Wat zijn uw ervaringen met het openbaar vervoer? Doe mee met onze enquête en vertel uw verhaal. De enquête kan worden ingevuld door zowel reizigers als niet-reizigers: https://doemee.sp.nl/openbaar-vervoer

Lees verder
15 april 2020

MKB meldpunt bij Corona problematiek

Foto: SP
Loopt u als ondernemer (MKB of ZZP'er) tegen problemen aan door het Corona virus? Zijn er momenteel te weinig handvaten door de overheid gegeven om u hierbij te kunnen ondersteunen?
Lees verder
15 april 2020

De SP Schagen draagt de voedselbank Kop van Noord een warm hart toe.

Foto: SP
Zoals welbekend hebben vele mensen en organisaties het erg moeilijk in deze tijden. Vele mensen in Nederland leven onder de armoedegrens en zijn volledig afhankelijk van de voedselbank om in hun dagelijkse eten en drinken te voorzien. Mochten de voedselbanken door de crisis moeten gaan sluiten, dan is de humanitaire ramp in zijn geheel niet te overzien.
Lees verder
17 maart 2020

Let een beetje extra op elkaar!

Het zijn onwerkelijke tijden: het leven in ons land komt langzaam maar zeker tot stilstand. Door de maatregelen die het kabinet, op advies van de gezondheidsorganisaties, afkondigt om de verspreiding van het Corona-virus te beperken, gaan meer en meer instanties ‘op slot’.

Lees verder
5 maart 2020

SP Ledendag in Haarlem

Foto: SP
Lees verder

Pagina's