h
26 december 2020

Meerderheid bevolking wil geen sportcampus.

Foto: Knuwer Bouwadvies / Knuwer Bouwadvies

De raadsfractie van de SP heeft afgelopen dinsdag, bij de raadsvergadering van 15 december, de uitslag van de enquête gedeeld met de Raad en het College van gemeente Schagen. Hieruit blijkt een groot deel van de bevolking tegen de bouw van een sportcampus te zijn. Het balletje ging rollen na de inspraak van de heer Teun van Etten, directeur van Schagen Actief, voor een brede discussie over een duurzame sportinfrastructuur binnen de gemeente Schagen. De partijen JESS en Wens4U gaven hierna aan voor de bouw van een sportcampus bij Muggenburg Zuid te zijn in plaats van de bouw van woningen. De SP Schagen heeft een enquête gehouden onder de eigen inwoners, om zo de mening van de burgers mee te kunnen nemen over dit standpunt. Uiteindelijk zijn er 139 reacties ontvangen, zowel schriftelijk als digitaal. Hiermee heeft er een representatieve steekproef plaatsgevonden. Over de gehele gemeente is 29,6 procent van de bevolking voor een sportcampus en 70,4 % tegen. Om een nog duidelijker beeld te schetsen is dit hierna opgesplitst in de stad schagen en daarnaast de dorpen. In de stad Schagen is 58% tegen een sportcampus en 42% voor. In de dorpen tekent zich een nog veel scherper beeld af in de cijfers. Hier is namelijk 90,7% van de dorpen tegen de sportcampus en 9,3% voor. Bij de opmerkingen wordt er vooral vermeld dat er op korte termijn een oplossing gezocht moet worden voor de drie bouwvallige sporthallen in Schagen. Daarnaast is men in de dorpen zeer bezorgd over de vermindering van de voorzieningen. Verder worden de hoge kosten als argument aangedragen om tegen te stemmen. Uit de peiling van de SP Schagen is dus duidelijk gebleken dat de meerderheid van de bevolking geen behoefte heeft aan een sportcampus.

Lees verder
12 november 2020

Stop samen met ons de huurverhoging

Foto: SP

Middenin de coronacrisis besloten verhuurders en minister Ollongren de grootste huurstijging in zes jaar tijd door te voeren. Ze helpen wel de multinationals in deze crisis, maar laten huurders in de kou staan.

Lees verder
10 september 2020

SP start onderzoek naar draagvlak voor sportcampus Schagen

Foto: 3D Capacity BV / Internet Sportcampus Den Haag
Lees verder
7 september 2020

SCHOENEN ACTIE VOOR DE ZORG IS GROOT SUCCES!

Foto: SP
 Duizenden schoenen zijn afgelopen week afgereisd naar het Malieveld om meer salaris te eisen voor ons zorgpersoneel. Heel veel mensen, uit alle uithoeken van Nederland, hebben hiermee laten zien dat zij dit echt heel hard nodig vinden. Voor al deze mensen die hun schoenen hebben ingeleverd voor deze actie... zo zag het er uit.Lees verder
25 augustus 2020

5 september: Kom in actie voor de zorg

Foto: SP
Het is tijd voor actie. Actie voor de zorg. Want onze zorgverleners verdienen meer dan alleen applaus. De coronacrisis heeft nog eens onderstreept hoe belangrijk goede zorg is. Ook zijn er de komende tijd veel meer mensen nodig die in de zorg willen werken zodat goede zorg voor iedereen gegarandeerd kan blijven en de werkdruk omlaag kan. Zorgverleners verdienen meer waardering: een beter salaris, minder werkdruk en meer zeggenschap over hun werk.
 
Maar ondanks verschillende stemmingen in de Tweede Kamer over ons voorstel voor meer structurele waardering voor zorgverleners, blijven de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dit blokkeren. Zo gaan we van klappen vóór de zorg naar een klap in het gezicht van de zorg. Dat laten we niet gebeuren, onze zorgverleners verdienen beter.
 
DAAROM KOMEN WE OP ZATERDAG 5 SEPTEMBER OM 14.00U ONLINE IN ACTIE.
 
Dat is vlak voor Prinsjesdag en hét moment om van ons te laten horen. We doen dit online zodat (ook in deze coronatijd) zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen en we zorgverleners zo min mogelijk belasten. We gaan voor de grootste online zorgactie ooit! Meld je aan en wij sturen je snel meer informatie over hoe je mee kunt doen met de online zorgactie.

SLUIT JE AAN via deze link  

Lees verder
18 juni 2020

Winst boven mensen bij Tata Steel

Foto: SP
Halverwege mei 2020 heeft de top van Tata Steel besloten om Theo Henrar, de voormalige directeur van Tata Steel Nederland, op straat te zetten. Hij nam het op voor zijn personeel in de strijd om een grote reorganisatie die het Indiase Tata wilt doorvoeren in de Europese tak. In Nederland, en ook in de gemeente Schagen, betekent dit een groot verlies aan banen voor de medewerkers van Tata Steel.
 
De top van Tata Steel is van mening dat de verliezen in de Europese tak te groot zijn. De grootste verliezen worden echter geleden in de Britse tak, niet in de Nederlandse tak. Nederland wordt hierdoor onterecht hard getroffen door deze reorganisatie.
 
FNV had een ultimatum gesteld aan Tata Steel wat begin juni verliep. Tot op heden is er geen enkele reactie gekomen vanuit India. Daarom voeren de medewerkers van Tata Steel acties in verschillende vormen om aandacht voor dit probleem te krijgen.
 
Wij als SP Schagen steunen de acties van het personeel en het behoud van hoogwaardige werkgelegenheid

 

Lees verder
18 juni 2020

In memoriam Marjanne van der Pal

Nooit meer haar vriendelijke gezicht op onze ledenvergadering. Marjanne was medeoprichtster van SP Schagen. Zij was geïnteresseerd, actief en betrokken bij onze acties en maakte vaak de foto's. Altijd nam zij kritisch de verkiezingsprogramma's door en leverde haar bijdrage aan de discussie. We zijn blij dat Marjanne haar steentje heeft bijgedragen aan het functioneren van onze afdeling. Wij zullen haar missen. We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe.Lees verder
7 juni 2020

Stop de huurverhoging

Foto: SP

Twee weken na de start van de actie om de huurverhoging voor dit jaar geheel te stoppen hebben nu 48 personen in onze regio de petitie ondertekend. Dat is een mooi begin maar dat kan met uw hulp verdubbeld worden. Daarom maak uw familie, vrienden etc. attent op dit bericht via Facebook, mail of anderszins. Want vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. De huren worden echter wel gewoon verhoogd. Gezien de huidige crisis roepen wij daarom alle corporaties en particuliere verhuurders op om de huren dit jaar niet te verhogen.

Lees verder

Pagina's