h

SP Programma Europese Verkiezingen

13 februari 2024

SP Programma Europese Verkiezingen

Foto: SP

Mensen zijn belangrijker dan geld:

Het programma van de SP op één pagina

 

BRUSSEL - Waar willen de SP volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement naar streven? De SP wil in ieder geval af van het ongebreidelde wereldwijde vrijemarktdenken waardoor de menselijke (gelijk)waardigheid en de solidariteit tussen mensen wordt aangetast. De SP staat dan ook voor een verregaande internationale democratisering. We zijn als mensen allemaal afhankelijk van elkaar. Alle mensen wonen op één aarde en hebben allemaal evenveel recht op bestaanszekerheid. De welvaart moeten we zo eerlijk mogelijk delen en daar is op dit moment voor nodig dat rijke mensen meer belasting gaan betalen zodat arme mensen minder arm worden.

‘Het voorzorgsbeginsel gaat voortaan boven de commerciële belangen van de multinationals,’ staat in het SP programma te lezen. Dat heeft veel consequenties. Ook voor de EU. De EU is een logge, bureaucratische en ondemocratische organisatie waar de SP sceptisch tegenover staat. De SP wil wel samenwerken met andere landen, maar die landen moeten wel autonoom blijven. De baas in eigen land blijven dus. De Europese Commissie moet verdwijnen. Die is niet democratisch en te eigengereid. Het lobbygedrag van multinationals bij de EU moet een halt worden toegeroepen. De EU moet niet worden uitgebreid en het vrije verkeer van personen en goederen moet beperkt worden. De SP is tegen de monetaire unie van de EU. Landen moeten zelf kunnen kiezen welke munt ze willen.

Volkshuisvesting, openbaar vervoer en energievoorziening moeten genationaliseerd worden. Privatiseringen van publieke voorzieningen moeten teruggedraaid worden. De macht van banken moet worden beperkt en er moet een genationaliseerd betaalsysteem komen. Kleine ondernemers moeten ondersteund worden en grote bedrijven moeten meer zeggenschap geven aan hun werknemers. Alle commerciële activiteiten moeten klimaatneutraal zijn. Zo moeten luxe activiteiten als vliegen en cruisevakanties meer worden belast. Het OV moet goedkoper worden.

De digitalisering van de samenleving dient zo veilig mogelijk te verlopen. De samenleving moet er in ieder geval mee gebaat zijn. Mensen moeten beschermd worden tegen de uitwassen van digitalisering.

Het lozen van giftige stoffen moet verboden worden en de vervuiler moet betalen voor de opruiming ervan. De SP staat een circulaire economie voor waarbij defecte producten zoveel mogelijk worden gerepareerd en afgedankte materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt.

Arbeidsmigratie moet beperkt worden. Vluchtelingen moeten zo dicht mogelijk bij hun land van herkomst opgevangen worden. Vrede en Veiligheid moeten zo veel mogelijk bevorderd worden. De SP is tegen het neokolonialistische karakter van ontwikkelingshulp. En: de Palestijnen dienen een eigen staat te krijgen.

Producten dienen zo veilig, betaalbaar en gezond mogelijk te worden geproduceerd, bij voorkeur in de eigen regio. De SP is tegen uitbuiting van andere landen. Bij handelsverdragen moeten de mensenrechten worden gerespecteerd. De SP is tegen zeer grote landbouwbedrijven. Het gebruik van landbouwgif moet worden tegengegaan. Voedsel moet zo veel mogelijk regionaal worden geproduceerd en niet over grote afstanden binnen Europa worden getransporteerd. Boeren moeten produceren op een kleinschalige, ecologisch verantwoorde manier en moeten daarbij diervriendelijk en duurzaam bezig zijn. De bio-industrie c.q. de intensieve/grootschalige veehouderij moet verdwijnen. De gezondheid van natuur, mens en dier staat voorop. Bovendien moeten de zeeën niet worden leeggevist en de walvisjacht worden verboden. De SP wil een echte ‘boerenlandbouw’, waarbij de veestapel flink moet worden ingekrompen. Er mogen geen proeven meer op dieren worden genomen. 

Reactie toevoegen

U bent hier