h

Nieuws uit 2020

26 december 2020

Meerderheid bevolking wil geen sportcampus.

Foto: Knuwer Bouwadvies / Knuwer Bouwadvies

De raadsfractie van de SP heeft afgelopen dinsdag, bij de raadsvergadering van 15 december, de uitslag van de enquête gedeeld met de Raad en het College van gemeente Schagen. Hieruit blijkt een groot deel van de bevolking tegen de bouw van een sportcampus te zijn. Het balletje ging rollen na de inspraak van de heer Teun van Etten, directeur van Schagen Actief, voor een brede discussie over een duurzame sportinfrastructuur binnen de gemeente Schagen. De partijen JESS en Wens4U gaven hierna aan voor de bouw van een sportcampus bij Muggenburg Zuid te zijn in plaats van de bouw van woningen. De SP Schagen heeft een enquête gehouden onder de eigen inwoners, om zo de mening van de burgers mee te kunnen nemen over dit standpunt. Uiteindelijk zijn er 139 reacties ontvangen, zowel schriftelijk als digitaal. Hiermee heeft er een representatieve steekproef plaatsgevonden. Over de gehele gemeente is 29,6 procent van de bevolking voor een sportcampus en 70,4 % tegen. Om een nog duidelijker beeld te schetsen is dit hierna opgesplitst in de stad schagen en daarnaast de dorpen. In de stad Schagen is 58% tegen een sportcampus en 42% voor. In de dorpen tekent zich een nog veel scherper beeld af in de cijfers. Hier is namelijk 90,7% van de dorpen tegen de sportcampus en 9,3% voor. Bij de opmerkingen wordt er vooral vermeld dat er op korte termijn een oplossing gezocht moet worden voor de drie bouwvallige sporthallen in Schagen. Daarnaast is men in de dorpen zeer bezorgd over de vermindering van de voorzieningen. Verder worden de hoge kosten als argument aangedragen om tegen te stemmen. Uit de peiling van de SP Schagen is dus duidelijk gebleken dat de meerderheid van de bevolking geen behoefte heeft aan een sportcampus.

Lees verder
12 november 2020

Stop samen met ons de huurverhoging

Foto: SP

Middenin de coronacrisis besloten verhuurders en minister Ollongren de grootste huurstijging in zes jaar tijd door te voeren. Ze helpen wel de multinationals in deze crisis, maar laten huurders in de kou staan.

Lees verder
10 september 2020

SP start onderzoek naar draagvlak voor sportcampus Schagen

Foto: 3D Capacity BV / Internet Sportcampus Den Haag
Lees verder
7 september 2020

SCHOENEN ACTIE VOOR DE ZORG IS GROOT SUCCES!

Foto: SP
 Duizenden schoenen zijn afgelopen week afgereisd naar het Malieveld om meer salaris te eisen voor ons zorgpersoneel. Heel veel mensen, uit alle uithoeken van Nederland, hebben hiermee laten zien dat zij dit echt heel hard nodig vinden. Voor al deze mensen die hun schoenen hebben ingeleverd voor deze actie... zo zag het er uit.Lees verder

Pagina's

U bent hier