h

Nieuws uit 2016

13 augustus 2016

Actie Zorgfonds

Foto: SP

 Lees verder
29 mei 2016

Feest

Foto: SP
Lees verder
27 mei 2016

Klare taal in Hollands Kroon?

Wat een ambtelijk, versluierend taalgebruik hebben de meeste gemeenteraadsleden van Hollands Kroon. Dat bleek weer tijdens de raadsvergadering op donderdag 26 mei. Bijna allemaal zijn ze hopeloos verstrikt geraakt in het bureaucratische web van het gemeentelijke ambtenarenapparaat. De ambtenaren lijken de dienst uit te maken in Hollands Kroon. Gemeenteraadsleden zouden ‘gewone taal’ moeten spreken en zo een verbinding moeten leggen tussen de ‘gewone burger’ en de gemeente. Liever gebruiken ze geheimtaal en ambtelijke begrippen zoals ‘implementeren’, een woord dat ik donderdag meerdere keren uit de mond van een raadslid vernam. Als je als raadslid eenmaal de taal van de ambtelijke bureaucraten gaat spreken, ben je verloren. Daarom was het raadslid van de Christen Unie, Johan Paul de Groot, een verademing: hij sprak klare taal en wond er geen doekjes om. Ook de Groen Linkser Jan Eichhorn was duidelijk: de zwakkeren in de samenleving mogen niet worden vergeten. Zij horen er ook bij.

Lees verder
20 mei 2016

Staatssecretaris houdt wethouders Schagen en Hollands Kroon in de gaten

Donderdag  19 mei was er een debat in de Tweede Kamer over het faillissement van de TSN en de uitspraak van de rechter over de Wmo. Renske Leijten (SP) sprak consequent over Wet Maatschappelijke Ontwrichting en verweet verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn passiviteit en een tekort aan regie. Tijdens het debat zijn er veel moties ingediend, over welke dinsdag 24 mei wordt gestemd. Wethouder Ben Blonk van Schagen heeft de staatssecretaris laten weten dat hij zijn beleid gaat aanpassen en Mary van Gent van Hollands Kroon gaat in overleg met haar medewerkers hoe zij haar beleid gaat voortzetten. Dat zal ongetwijfeld binnenkort in de gemeenteraad worden besproken. Van Rijn deelde mee, de ontwikkelingen in Hollands Kroon en Schagen ‘nauwgezet te volgen’.

Foto: SP

Ex-TSN poetsvrouwen reinigen de voordeur van de Ridderzaal met ‘het groene doekje’

Lees verder

Pagina's

U bent hier