h
2 mei 2014

Geslaagde 1 mei viering

De viering van het 10-jarig bestaan op de Dag van de Arbeid was een succes. Na de opening door de voorzitter werd er in het kort verteld wat de afdeling Schagen de afgelopen 10 jaar had ondernomen en bereikt. De forumdiscussie met de thema’s werk en zorg was levendig met goede interactie van de aanwezigen in de zaal. Na de pauze was er een quiz en een muzikaal intermezzo.  Na afloop van de avond konden de aanwezigen terugkijken op een geslaagde avond.

Lees verder
26 april 2014

SP Schagen viert 10-jarig bestaan op 1 mei.

Op donderdag 1 mei viert de SP Schagen haar tienjarig bestaan. Niet geheel toevallig is 1 mei ook de Dag van de Arbeid. In een bijeenkomst in het Oude Slot zal er een discussie gevoerd worden over de werkloosheid. Helaas stijgt deze nog steeds, maar wat zijn de gevolgen voor onze regio en zijn er mogelijkheden voor de gemeente om de werkloosheid terug te dringen? Ook zullen we stilstaan bij de bezuinigingen op de zorg en wat die voor gevolgen hebben voor onze regio. De discussie zal gevoerd worden door SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut, wethouder Ben Blonk van de gemeente Schagen,  wethouder Marcel Olierook van Enkhuizen en Wim Rijnders de woordvoerder zorg van de SP Schagen. Naast de discussie zal er ook kort worden stilgestaan bij de geschiedenis van de SP in Schagen en ook zal er nog een quiz worden gehouden over diverse nationale en regionale onderwerpen. Iedereen is vanaf 19.30 van harte welkom in het Oude Slot, Markt 20 in Schagen.

Lees verder
7 april 2014

Sluiten van de verzorgingshuizen?

SLUITEN VAN DE VERZORGINGSHUIZEN? IK DACHT HET NIET!

Lees verder
3 april 2014

Europese Verkiezingen - Stem bewust

Jeanne Pouw en ondergetekende waren  afgelopen maandag 31 maart op een bijeenkomst georganiseerd door LTO Noord Holland Noord, HAJK, Greenport Noord Holland Noord en Greenport Aalsmeer.

Lees verder
16 maart 2014

SP Schagen helpt afd. Heerhugowaard

Zoals bekend zijn er dit jaar geen gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Schagen. Maar de afdeling Schagen van de SP is wel in actie. Zoals hier bij de SP Heerhugowaard.

Lees verder
25 februari 2014

SP Congres in Amersfoort

Ook de afdeling Schagen was op het XX Partijcongres in Amersfoort!
Hieronder een kort verslag.

Lees verder
6 januari 2014

Jaaroverzicht 2013 van de fractie.

Het is januari 2014 en de nieuwe gemeente Schagen bestaat dus nu een jaar. Een mooi moment om terug te kijken wat er allemaal is gebeurd in de gemeente en wat de SP allemaal heeft gedaan in de gemeenteraad. Toen we in november 2012 met één zetel werden verkozen maakten we ons geen illusies. Een grote rol zou voor de SP niet zijn weggelegd. Desondanks was ons streven om wel het SP-geluid duidelijk te laten horen in Schagen. En dat is volgens mij aardig gelukt.
Dit begon al in de eerste vergadering op 3 januari. Hierin kwamen we met een heleboel voorstellen, onder andere om de ‘vergoeding’ (1157 euro per maand) die de gemeenteraadsleden krijgen te verlagen en om de onnodige subsidie aan Sail Den Helder te schrappen.
In de maanden die volgden kwamen er zowaar een aantal succesjes. Samen met het CDA hebben we voor elkaar gekregen dat de gemeente zich uitspreekt tegen een provinciefusie en dat we afstand nemen van de landelijke bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging.

Een van de dossiers die dit jaar speelden in de nieuwe gemeente was onder andere de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Zijpe in Schagerbrug. Hierbij waren twee biedingen: Of een grote supermarkt of een huisvestinglocatie voor arbeidsmigranten. Voor ons was deze keus niet te maken, want wij vonden dat er eerst moest worden  gekeken of er geen andere mogelijkheden waren zoals woningbouw of kleinschalige voorzieningen zoals een buurtsuper of een cultureel centrum. Gelukkig heeft het college dit uiteindelijk ook ingezien en worden nu ook deze opties opengehouden.

De komende jaren komen een groot aantal taken op de schouders van de gemeenten te liggen. Zo wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg, AWBZ en de uitvoering van de participatiewet (Wajong en WsW). Dit gaat echter gepaard met een grote bezuiniging. Het wordt ook voor onze gemeente dus een grote uitdaging om daar goed mee om te gaan. De afgelopen maanden is er veel voorbereid, en we zullen de komende jaren er scherp op toezien dat deze taken ook goed worden uitgevoerd door de gemeente Schagen.

Lees verder
4 december 2013

Schagen was ook in Utrecht

Er was ook een kleine delegatie uit Schagen aanwezig bij de Basta bijeenkomst op 30 november in Utrecht

Lees verder
22 november 2013

In actie op de Schager markt

Op donderdag 21 november waren SP-leden actief aan het werven voor de Basta manifestatie in Utrecht.
(alle foto's van Marjanne van der Pal).

 

Lees verder
18 november 2013

Politiek Café Podium Victorie Alkmaar

De SP Afd. Alkmaar en het comité Koopkracht en Werk Alkmaar organiseert op zaterdag 23 november een opwarmertje voor de landelijke manifestatie op 30 november in Utrecht een politiek café.   

Lees verder

Pagina's