h

Blog Leo van der Harst

10 maart 2020

Uit de fractie

De ondersteuning voor ouderen met een laag inkomen dreigt afgeschaft te worden, onder andere met als argument dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. SP wil dat er eerst onderzocht wordt of dit gebeurt omdat er inderdaad weinig vraag naar is of omdat de informatie voor ouderen niet beschikbaar is. Er is een motie in voorbereiding om de regeling niet af te schaffen, maar op te schorten terwijl dit onderzocht wordt.

Lees verder

U bent hier