h
25 februari 2014

SP Congres in Amersfoort

Ook de afdeling Schagen was op het XX Partijcongres in Amersfoort!
Hieronder een kort verslag.

Lees verder
6 januari 2014

Jaaroverzicht 2013 van de fractie.

Het is januari 2014 en de nieuwe gemeente Schagen bestaat dus nu een jaar. Een mooi moment om terug te kijken wat er allemaal is gebeurd in de gemeente en wat de SP allemaal heeft gedaan in de gemeenteraad. Toen we in november 2012 met één zetel werden verkozen maakten we ons geen illusies. Een grote rol zou voor de SP niet zijn weggelegd. Desondanks was ons streven om wel het SP-geluid duidelijk te laten horen in Schagen. En dat is volgens mij aardig gelukt.
Dit begon al in de eerste vergadering op 3 januari. Hierin kwamen we met een heleboel voorstellen, onder andere om de ‘vergoeding’ (1157 euro per maand) die de gemeenteraadsleden krijgen te verlagen en om de onnodige subsidie aan Sail Den Helder te schrappen.
In de maanden die volgden kwamen er zowaar een aantal succesjes. Samen met het CDA hebben we voor elkaar gekregen dat de gemeente zich uitspreekt tegen een provinciefusie en dat we afstand nemen van de landelijke bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging.

Een van de dossiers die dit jaar speelden in de nieuwe gemeente was onder andere de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Zijpe in Schagerbrug. Hierbij waren twee biedingen: Of een grote supermarkt of een huisvestinglocatie voor arbeidsmigranten. Voor ons was deze keus niet te maken, want wij vonden dat er eerst moest worden  gekeken of er geen andere mogelijkheden waren zoals woningbouw of kleinschalige voorzieningen zoals een buurtsuper of een cultureel centrum. Gelukkig heeft het college dit uiteindelijk ook ingezien en worden nu ook deze opties opengehouden.

De komende jaren komen een groot aantal taken op de schouders van de gemeenten te liggen. Zo wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg, AWBZ en de uitvoering van de participatiewet (Wajong en WsW). Dit gaat echter gepaard met een grote bezuiniging. Het wordt ook voor onze gemeente dus een grote uitdaging om daar goed mee om te gaan. De afgelopen maanden is er veel voorbereid, en we zullen de komende jaren er scherp op toezien dat deze taken ook goed worden uitgevoerd door de gemeente Schagen.

Lees verder
4 december 2013

Schagen was ook in Utrecht

Er was ook een kleine delegatie uit Schagen aanwezig bij de Basta bijeenkomst op 30 november in Utrecht

Lees verder
22 november 2013

In actie op de Schager markt

Op donderdag 21 november waren SP-leden actief aan het werven voor de Basta manifestatie in Utrecht.
(alle foto's van Marjanne van der Pal).

 

Lees verder
18 november 2013

Politiek Café Podium Victorie Alkmaar

De SP Afd. Alkmaar en het comité Koopkracht en Werk Alkmaar organiseert op zaterdag 23 november een opwarmertje voor de landelijke manifestatie op 30 november in Utrecht een politiek café.   

Lees verder
9 november 2013

Koopkracht en echte banen

 

STEUN HET FNV-PROTEST OP 30 NOVEMBER

Onder het motto ‘Koopkracht en echte banen’ start de FNV op zaterdag 30 november een grote campagne (van 11 tot 15 uur, Jaarbeurs Utrecht). Door de bezuinigingen dreigen tienduizenden werknemers in de zorg, kinderopvang en bouw hun baan kwijt te raken. Ook zullen leraren, politie en vuilnismannen er opnieuw geen cent bij krijgen. En als je werkloos raakt, krijg je geen begeleiding naar ander werk.
Alle informatie over deze dag:
http://www.koopkrachtenechtebanen.nl/

Lees verder
6 oktober 2013

Uitzending Zembla

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla van donderdag 3 oktober waarin het leerlingenvervoer in onze gemeente aan de orde komt heeft de SP een aantal vragen aan het college. De uitzending is hier terug te zien.

Lees verder
24 september 2013

Zaanse Protestmars tegen armoede

Zaterdag 28 september zal er om 13.00 uur een mars tegen armoede vertrekken vanaf gebouw “De Icoon” bij station Zaandam. Deze protestmars is de eerste actie na de succesvolle landelijke demonstratie van afgelopen zaterdag in Amsterdam tegen de bezuinigingen. De mars komende zaterdag wil een stem geven aan de slachtoffers van de sociale kaalslag die in Den Haag wordt bedacht, maar al te vaak één op één door het Zaanse college wordt doorgezet.

Lees verder
11 september 2013

Demonstratie Stop Bezuinigenen

DEMONSTRATIE STOP BEZUINIGINGEN

Zaterdag 21 september 2013
13 uur, Beursplein, Amsterdam

Lees verder
2 juli 2013

Reactie SP op de meerjarenvisie van de Gemeente Schagen

Reactie van de SP op de Meerjarenvisie 2014-2018 van de Gemeente Schagen.  Uitgesproken op 2 juli 2013 in de gemeenteraad.                                                        

Lees verder

Pagina's