h

SP IN VERZET TEGEN NIEUWE KAALSLAG BUSVERVOER NOORD-HOLLAND NOORD

29 september 2017

SP IN VERZET TEGEN NIEUWE KAALSLAG BUSVERVOER NOORD-HOLLAND NOORD

Foto: SP

Lijnbus 150 bij NS station Schagen

De SP gaat actie voeren tegen de opheffing van de buslijnen 150, 152, 158 en 164. De SP vermoedde anderhalf jaar geleden al dat de provincie de lijnen de nek om wilde draaien. Woordvoerder Paardekooper van de provincie zei toen in het Noordhollands Dagblad dat niet klopte wat de SP beweerde. In mei van dit jaar stelde SP-statenlid Marnix Bruggeman opnieuw schriftelijke vragen – die normaal binnen een maand moeten worden beantwoord. Het duurde nu nog eens bijna vier maanden voor het hoge woord er uit kwam. Als het aan gedeputeerde Post (VVD) ligt, is het eind december inderdaad afgelopen met de lijnen 150, 152, 158 en 164.

De op te heffen lijnen zijn:
Schagen – Zijdewind – Winkel – Heerhugowaard (150),
Schagen – Callantsoog – Julianadorp (152),
Den Helder – Anna Paulowna – Westerland – Hippolytushoef (158)
Castricum – Bakkum – Egmond (164).

Ook in de stadsbuslijnen in Den Helder gaat in december het mes.
Als de opheffingen doorgaan is dit de zoveelste ronde in een totale kaalslag van het busvervoer in Noord-Holland Noord.

De gemeenteraad van Schagen heeft op 26 september de motie van de SP en Jess met grote meerderheid aangenomen (alleen de VVD was tegen!), waarbij het college van de gemeente wordt opgedragen om bij de provincie aan te dringen om dit onzalige plan te herzien. De fractie van de SP heeft een kleine 100 e-mails ontvangen van burgers en instanties (zoals het Clusius College en het Regius College) die hun bezorgdheid en ongenoegen uitspraken over  de plannen van de provincie en Connexxion.
De leefbaarheid in de kleine kernen van de gemeente Schagen komt door deze maatregelen weer verder onder druk te staan, maar zal ook voor een toename zorgen van autoverkeer in de regio, door bijvoorbeeld ouders die hun kinderen moeten halen en brengen naar de Schager scholengemeenschappen.

Sinds de invoering van "marktwerking" in het openbaar vervoer bepaalt de provincie elke zes jaar opnieuw welk busbedrijf de provinciale subsidie krijgt voor het uitvoeren van busdiensten. De komende verslechteringen zijn het gevolg van deze nieuwe aanbesteding van de busconcessie Noord-Holland Noord. De provincie verleende de nieuwe concessie in mei van dit jaar aan Connexxion, dat ook al de oude concessie bezat. In de antwoorden op de schriftelijke vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman schuift de provincie de schuld voor de opheffingen door naar Connexxion: "Binnen de geëiste kaders zat een aantal vrijheden dat de vervoerder zelf mocht invullen." Maar volgens Bruggeman had de provincie deze vrijheden nooit moeten geven: "De opheffing van de vier buslijnen en de verslechtering in Den Helder is precies wat ik had gevreesd en waarvoor ik al had gewaarschuwd. En dat dorpen straks helemaal geen bus meer hebben is helaas ook uitgekomen." De provincie geeft dit in de antwoorden op zijn vragen nu ook wel toe: "De bieding van Connexxion is volledig in lijn met het Programma van Eisen van de provincie."

Op sommige delen van de op te heffen routes komen straks buurtbussen. Dit zijn bussen die een vaste dienstregeling rijden, maar worden bestuurd door vrijwilligers. Bruggeman: "Betaalde professionele buschauffeurs worden vervangen door vrijwilligers die hetzelfde werk in hun vrije tijd er bij moeten doen. Leuk voor de provincie als bezuiniging. Maar zelfs in Bangladesh en Soedan krijgen buschauffeurs voor hun werk gewoon betaald."

In enkele andere gevallen wordt een buslijn mogelijk vervangen door een belbus. Die worden wél door betaalde chauffeurs gereden, maar vaak van een taxibedrijf, met een slechtere CAO dan het streekbusvervoer. Voor de passagiers is het grote nadeel dat de bus alleen komt als ze van te voren opbellen. Voor gebieden waar nu geen openbaar vervoer is, is zoiets een verbetering. Maar voor mensen die nu nog een gewone bus hebben, wordt het heel ongemakkelijk. Nu loop je gewoon naar de bushalte op het moment dat je klaar bent met werk, school of bij de dokter. Wanneer je een belbus mist omdat je moet overwerken, of omdat ziekenhuisbezoek is uitgelopen, moet je opnieuw moet bellen. Bejaarden en digibeten kunnen zich naar verluidt ook aanmelden met een app. Op Texel is de gewone bus al vervangen door een belbus. Dat heeft in een paar jaar twee miljoen extra subsidie gekost, omdat er een aparte telefooncentrale moet worden bemand. Extra reizigers heeft het niet opgeleverd, terwijl in dezelfde periode het autoverkeer op Texel enorm is toegenomen.

 

 

Reacties

Goedemorgen, onderstaande email stuur ik naar iedereen die iets zou kunnen betekenen voor ons in Julianadorp, wij willen buslijn 152 van Connexxion behouden, in ieder geval gedurende de dag, of anders drastische uitbreiding van buslijn 652, maar hier hebben de omliggende dorpen niks aan.

Onze zoon is leerling op het Regius College in Schagen.
Een zeer goed aangeschreven middelbare school.
Niet alleen scholieren uit Schagen bezoeken deze school, leerlingen uit de gehele omtrek gaan hier naartoe.

Voor leerlingen uit Callantsoog is het de dichts bij zijnde school.
Zij reizen vaak per fiets, wanneer zij met de bus komen dan gaan zij met buslijn 152.

Voor leerlingen uit mijn woonplaats: Julianadorp, het is 18 kilometer naar school.
Deze leerlingen reizen allemaal met de bus.
Zij komen of met de schoolbus 652 ( gaat 2 keer in de ochtend om half 8 en om half 9 en 3 keer terug naar huis in de middag,
maar MEESTAL met buslijn 152, deze bus gaat ieder uur en wordt als meeste gebruikt omdat de schooltijden nu eenmaal nogal wisselen.

We hebben allemaal een abonnement en betalen maar liefst € 81 per maand voor dit abonnement.
Of bij vooruitbetaling ongeveer € 800 per jaar.

Zonder waarschuwing en zonder persoonlijk bericht moeten we nu uit de krant vernemen dat buslijn 152 per 01-01-2018 stopt.
Met geen woord wordt er gerept over je abonnement of compensatie.
Er wordt vermeld dat er alternatieven kunnen zijn zoals de buurtbus of de belbus, dat is uiteraard niet geschikt voor het vervoer van schoolkinderen.

Buslijn 152 wordt om 07:00 uur en tussen de uren 09:00 uur en ik denk 12:00 uur en dan weer tussen 14:00 en 16:00 uur en om 17:00 uur zeer veel gebruikt door schoolkinderen.
Zo veel dat er ook op bepaalde tijden geen zitplek is.

Het gaat inhouden dat voor bepaalde dorpen in het nieuwe schooljaar het Regius College niet meer tot de mogelijkheden gaat behoren.

Nu het midden in het schooljaar ingaat kan het toch niet de bedoeling zijn dat ouders straks massaal de buurtbus gaan bellen om hun kinderen naar school te brengen.
Maar dat gaat, uit protest, zeker wel gebeuren. Er is zeer veel boosheid onder de abonnementhouders.
Wij gaan onze kinderen niet meer naar een andere school brengen, dus mogen straks massaal met auto’s naar de school rijden, echt fijn !!!!

Ik vind één en ander onbegrijpelijk, zeker als ik hoor dat er geen zitplaats is in de bus. ( men is blij in de bovenbouw te zitten, zij “mogen” zitten in de bus, brugklassers staan :-) . )
Dat de buslijn ’s avonds wellicht onrendabel is, dat zou best kunnen, maar dat geldt niet voor overdags.

De politiek ziet ons graag in het Openbaar Vervoer, maar alles om je heen wordt opgeheven zelfs midden in een schooljaar.
Het is Connexxion zeer wel bekend dat zij schoolkinderen vervoeren op deze lijn.

Behoud de buslijnen! Denk aan onze kinderen en de ouder wordende mens!

Zelf ben ik een groot voorstander van de belbus. Ik woon in Sint Maarten. De buurtbus rijdt soms door als we op de halte staan te wachten omdat deze dan helaas al vol zit. Daardoor missen wij belangrijke afspraken.
Daarbij kan ik, als ik 's avonds uit mijn werk kom geen bus nemen: die rijdt dan niet meer. Dus in weer en wind over de dijk. Ik moet nog 4 jaar werken, tot 67 jaar. Er zijn allerlei leuke voorzieningen voor 55 + maar onze (nieuwe) doorwerkende doelgroep wordt nog niet gezien.

Reactie toevoegen

U bent hier