h

Nationaal Zorgfonds: beter voor iedereen!

27 maart 2024

Nationaal Zorgfonds: beter voor iedereen!

Foto: SP

Op 26 april komt SP partijleider Jimmy Dijk naar Schagen om te praten over een nieuw op te richten Nationaal Zorgfonds. De SP wil graag dat alle Nederlanders goede zorg krijgen die voor iedereen betaalbaar is. Zonder het gehate eigen risico. Want dat is eigenlijk een boete op ziek zijn. Dijk zal er uitvoerig op in gaan en vragen hierover beantwoorden. Hoe krijgen we een Nationaal Zorgfonds in Nederland?

Enkele jaren geleden werd er ook al door de SP fanatiek actie gevoerd om te komen tot een Nationaal Zorgfonds. De tijd was er toen nog niet rijp voor. Maar er is intussen heel wat aan de hand. Je zou kunnen zeggen dat de zorg in Nederland op weg is naar een infarct. Ze loopt vast. Oude mensen moeten bijvoorbeeld noodgedwongen thuis blijven wonen en als ze ziek zijn  is er geen huisarts of is hij niet bereikbaar.  Als je wegens ouderdom niet meer voor jezelf kan zorgen is er geen bejaardenhuis of verzorgingshuis beschikbaar. Je komt terecht in het ziekenhuis. Als het aan hoogleraar Marcel Levi ligt worden bedrijven als Incluzio en Co-Med verboden en gaat de gezondheidszorg in Nederland op de schop. Met name de marktwerking moet volgens hem drastisch worden aangepakt. Regelmatig wordt hij door de media benaderd en dan heeft hij eigenlijk geen goed woord over voor het huidige beleid in de zorg. 'De zorg kraakt en piept in alle voegen,' aldus de hoogleraar.Levi kan zo wel 25 punten in het zorgstelsel noemen die hij wil veranderen. Zo ziet hij dat de huidige bestuurders bang zijn om knopen door te hakken. Bijvoorbeeld om het verschijnsel zorgcowboys aan te pakken.

Met steun van grote partijen is de zorg grotendeels geprivatiseerd met als doel het allemaal goedkoper te maken. Vijftien jaar geleden is de nieuwe zorgwet ingevoerd, waarna de privatisering en marktwerking ernstig zijn doorgeschoten. Er is een verbrokkeld systeem ontstaan waarbij de overheid zich grotendeels heeft teruggetrokken. Bijna alle politieke partijen zijn nu van mening dat het systeem 'zo niet werkt'. Volgens Levi moet men in de zorg niet concurreren, maar juist samenwerken. Binnen een regio is het veel verstandiger zorgtaken te verdelen. 

Levi benadrukt dat het huidige systeem in de hand werkt dat 'hoe meer je doet hoe meer geld je krijgt'. Dat maakt de zorg onnodig duur en bovendien worden er veel overbodige zorghandelingen uitgevoerd. Het is een perverse prikkel voor zorgondernemers om zo veel mogelijk zorg te verlenen. Zorg die eigenlijk niet nodig is maar alleen gegeven wordt omdat er winst op wordt gemaakt. Winst die wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Levi geeft veel voorbeelden van situaties die niet door de beugel kunnen. Zo is er een trend dat verpleegkundigen bij hun huidige werkgever weggaan en als ZZP'er aan de slag gaan of via een bemiddelingsbureau weer aan het werk gaan. Soms in hetzelfde ziekenhuis maar dan voor een veel hoger loon plus de kosten van het bemiddelingsbureau. Dat maakt de zorg peperduur. Geld dat eigenlijk direct aan de zorg besteed had moeten worden, vloeit nu deels weg als winstuitkering. Het kan volgens Levi allemaal anders.

Een andere trend is het massaal opkopen van huisartsenpraktijken door investeringsmaatschappijen. Zorgverzekeringsgeld dat eigenlijk aan de zorg besteed had moeten worden, verdwijnt zo voor een deel in de zakken van particuliere aandelenbezitters. Het zorgt ervoor dat zorg steeds duurder wordt en ieder jaar de premies verhoogd moeten worden. Het zijn ongewenste ontwikkelingen die blijkbaar niet voorzien zijn door de toenmalige voorstanders van privatisering. En nu zitten we met de gebakken peren. Marcel Levi wil dat terugdraaien als hij de kans krijgt. 

Wat gaat dat betekenen voor de zorg in Hollands Kroon? Een bedrijf als Co-Med zal op termijn plaats moeten maken voor een echte huisartsenpraktijk met een huisarts die zich verbonden voelt met de lokale gemeenschap die hij of zij bedient. Het verdwijnen van zorgverzekeringspremies in de zakken van particuliere investeerders zoals de eigenaren van Co-Med is onwenselijk en onaanvaardbaar. 

Levi vindt het jammer dat de minister zulke bedrijven nog niet heeft verboden: 'Het is waanzin ten top. Zulke bedrijven zijn er niet op uit om goede zorg te verlenen, het zijn bedrijven die er op uit zijn om heel veel geld te verdienen. Er lekken tientallen miljoenen aan zorggeld, dat opgebracht wordt door premies en belastingen, naar die bedrijven. Dat is waanzin. Als minister moet je dat gewoon verbieden', aldus Levi in Nieuwsuur. 

Samenwerking is volgens hem te prefereren boven concurrentie in de zorg. Eens werkte Hollands Kroon samen met Schagen in het sociaal domein. Nu is dat goeddeels in handen van een rijke miljonairsfamilie en verdwijnt er gemeenschapsgeld in hun al goedgevulde zakken. Het wordt bij de ongeveer halve miljard eurootjes gevoegd die schoonmakersfamilie Geurts in de loop der jaren al heeft vergaard. Dat gaat als het aan Levi ligt ook veranderen. De zorg moet weer in handen komen van de gemeenschap. Dus van de Hollands Kroners zelf. Die hebben er echt niet om gevraagd om dat door Incluzio te laten doen. Dat was een ideetje van enkele ambtenaren uit het Kroondomein, waar de wethouder weinig tegenin te brengen had. Mevrouw Van Gent vond (en vindt) het allemaal prima en liet het graag aan de markt over. Marktwerking zal ook op lokaal niveau moeten worden teruggedrongen, te beginnen bij Co-Med en Incluzio. Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd, ondanks het feit dat GroenLinks en de PvdA nu in het college zitten. Het is namelijk een feit dat GroenLinks en de PvdA voor een gedeeltelijke marktwerking in de zorg zijn.

Een goed begin om de doorgeschoten marktwerking in de zorg aan te pakken is het afschaffen van alle zorgverzekeringen en alle Nederlanders onder te brengen in een op te richten Zorgfonds. Dat fonds moet worden beheerd door de overheid en zal ons aller bezit zijn. Zo stroomt er geen geld meer weg naar de bankrekeningen van kapitaalbezitters en bovendien krijgt iedereen dan hetzelfde pakket aan voorzieningen. De tandarts komt eindelijk weer terug in het pakket en het eigen risico zal verleden tijd zijn. Een Nationaal Zorgfonds: beter voor iedereen. En dat zal Jimmy Dijk ook betogen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier