h

Reuring in de Raad

6 december 2022

Reuring in de Raad

Raadsvergaderingen zijn belangrijk, maar zelden enerverend. Dat weet iedereen die de beraadslagingen van de gemeenteraad weleens live of via het Internet gevolgd heeft.

De oordeelsvormende vergadering van afgelopen woensdag 30 november was daar een duidelijke uitzondering op. Niet dat het niet belangrijk was, zeker niet. Maar in tegenstelling tot eerdere vergaderingen, liepen hierbij de emoties wel degelijk hoog op.

Aanleiding was een voorstel van het college bij monde van wethouder Cor Quint om bij de aanvraag voor WMO ondersteuning door inwoners van de gemeente Schagen ook hun financiële situatie bij de besluitvorming te betrekken. Op zich een sympathiek idee waar de SP zich in kan vinden. 

Er is echter één groot probleem: het is tegen de wet. In 2019 is door de regering, mét instemming van het parlement, besloten dat iedereen die ondersteuning voor huishoudelijk werk aanvraagt, daar het abonnementstarief van €19,- per maand voor betaalt, Arm of rijk, het maakt niet uit. Het gemeentebestuur van Schagen is gehouden de wetten van hogere besturen te gehoorzamen, raadsleden en leden van het college hebben gezworen de wet te respecteren en te handhaven.

Dit collegevoorstel gaat dus dwars tegen dit principe in en maakt dat degenen die het voorstel steunen, in principe aangeklaagd kunnen worden voor het plegen van een ambtsmisdrijf. De SP heeft de integriteit van het bestuur hoog in haar vaandel staan. Burgers moeten immers ook gewoon de wet gehoorzamen, of ze het ermee eens zijn of niet. SP fractievoorzitter Wim Rijnders wijst de wethouder en de coalitiepartijen er daarom op, dat als het voorstel wordt aangenomen, de hele raad inclusief de oppositie, zich dus schuldig maakt aan het overtreden van de wet.

Bovendien ligt er vanuit de regering een voorstel om de huishoudelijke hulp binnen de WMO inkomensafhankelijk te maken, Zo ver voor de muziek uitlopen als het college doet, is niet alleen onverstandig, maar ook onnodig.

Het bleek dat de voltallige oppositie zeer sterk tegen het voorstel te hoop liep. Na een schorsing koos het college eieren voor z'n geld en trok het voorstel in.

Lees hier ook het artikel over deze kwestie op Noordkop Centraal:

Noordkop Centraal: Voorlopig geen inkomenstoets voor thuishulp

Reactie toevoegen

U bent hier