h

Blokhut Schagen gegund aan groep Loet 10

20 december 2019

Blokhut Schagen gegund aan groep Loet 10

 
 
Foto: SP
Door het college van de gemeente Schagen is besloten om de Blokhut aan de initiatiefgroep Loet 10 te gunnen. In deze groep hebben zich een aantal verschillende gebruikers van het pand zich verenigd. Dit zijn zowel leden van de SP Schagen (Wim Rijnders en Henk de Boer), als museum Vreeburg (Hans van Kampen) en de muziektuin (Henk Bakker).
 
Gezamenlijk wordt er binnen deze initiatiefgroep gekeken naar de beste invulling van de volgende doelen:
1. Aansluiting bij gemeentelijke doelen in het Sociaal Domein.
2. Aansluiting bij maatschappelijke organisaties uit Schagen.
3. Aansluiting bij het bestaande gebruik/gebruikers Blokhut.
4. Aantal bezoekers/gebruikers.
5. Financiële draagkracht.
6. Versterking van de centrumfunctie.
 
Voorwaarde is wel dat de initiatiefgroep Loet 10 een sluitende begroting kan presenteren. Daarnaast zal de groep in gesprek gaan met GGZ NHN en het Skager AC over het onderdak geven van hun activiteiten.
 
Mede door de inzet van de SP Schagen zullen vele activiteiten behouden blijven voor de bewoners van de gemeente Schagen. Denk hierbij aan koffie ochtenden met vrije inloop, kunst exposities, buurtzorg en de vaste vrijdag avond instuif van het Skager AC. Daarnaast hoeven vele verenigingen, clubs, ondernemers en particuliere gebruikers niet langer in onzekerheid te verkeren.

Reactie toevoegen

U bent hier