h

Problemen Parlan bedreiging voor jeugdzorg Noord-Holland Noord

2 oktober 2019

Problemen Parlan bedreiging voor jeugdzorg Noord-Holland Noord

Foto: SP

Waar wij als SP Schagen vanaf het begin al tegen gewaarschuwd hebben dreigt nu werkelijkheid te worden. Zoals bekend heeft Parlan de aanbesteding voor het leveren van JeugdzorgPlus (zorg voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met complexe problemen) verloren.

Als gevolg hiervan bleef Parlan achter met de reguliere jeugdzorg voor de 18 samenwerkende gemeenten in Noord-Holland én het Transferium in Heerhugowaard. Vanaf februari van dit jaar kwamen er in het Transferium geen nieuwe bewoners meer bij, nieuwe gevallen werden door Horizon, de nieuwe JeugdzorgPlus partner in hun eigen instellingen geplaatst. Maar de bewoners die er al verbleven, mochten hun behandeling in het Transferium afmaken. Dit heeft tot gevolg dat er een groot gebouw inmiddels grotendeels leegstaat. De kosten lopen natuurlijk gewoon door voor Parlan terwijl er geen inkomsten tegenover staan.

Dit heeft weer tot gevolg dat een groot gedeelte van het budget van Parlan in stenen gaat zitten en niet gebruikt kan worden waar het voor bedoeld is: hulp aan kinderen die in de  problemen zitten. De kosten dreigen inmiddels zo hoog op te lopen dat Parlan op niet al te lange termijn kopje onder zou kunnen gaan, met alle desastreuze gevolgen van dien voor de Jeugdzorg in 18 Noordhollandse gemeenten.

Deze gemeenten hebben gezamenlijk 4,75 miljoen euro uitgetrokken om Parlan in staat te stellen het Transferium open te houden. Helaas blijkt dit bedrag niet voldoende te zijn om Parlan uit de gevarenzone te houden. 

De gezamenlijke progressieve en lokale fracties van de 18 betrokken gemeenten vinden dit een onacceptabelijke uitkomst van de gedwongen aanbesteding voor de Jeugdzorg. We roepen minister de Jonge van Volksgezondheid op om vanuit de centale overheid dit probleem te helpen oplossen en te voorkomen dat de Jeugdzorg in Noord-Holland Noord de dupe wordt van een nodeloos duur en niet-werkend aanbestedingstraject . Het is tenslotte dezelfde  overheid die het probleem veroorzaakt heeft door de jeugdzorg tamelijk onbezonnen en zonder voldoende geld naar de gemeenten  over te hevelen en dus grotendeels verantwoordelijk is voor de ontstane situatie. 

Het standpunt van progressief Norod-Holland kunt u in de gezamenlijke persverklaring in de bijlage lezen.

Wij van de SP Schagen volgen de ontwikkelingen nauwgezet en houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen. Wordt vervolgd....

Reactie toevoegen

U bent hier