h

Vragen aan college over het gebruik van pesticiden

10 maart 2019

Vragen aan college over het gebruik van pesticiden

Foto: SP

SP Schagen stelt het college vragen over het gebruik van pesticiden in de bollenteelt nadat in Drenthe schrikbarende resultaten zijn aangetoond uit onderzoek naar gif in de bodem, veroorzaakt door de teelt van lelies.
“De resultaten van het onderzoek geven aanleiding tot grote bezorgdheid: in de onderzochte plekken zijn concentraties van 57 bestrijdingsmiddelen gevonden, soms in grote concentraties. Ook in de aan de teelvelden grenzende particuliere tuinen zijn hoge concentraties gif gevonden”, vertelt Wim Rijnders van de SP.
De SP wil van het college weten of er ook in Schagen een dergelijk onderzoek kan worden uitgevoerd en of er invloed kan worden uitgeoefend op het gebruik van pesticiden binnen de gemeente.

Reactie toevoegen

U bent hier