h

Alweer lekkage in Petten!

26 oktober 2018

Alweer lekkage in Petten!

Foto: SP

In Petten stapelen incidenten rondom de Hoge Flux Reactor (HFR) zich op. Er is altijd wel wat aan de hand in of rondom deze kernreactor, die voornamelijk medische isotopen produceert. Het lijkt geen goede zaak dat deze reactor, na de huidige stillegging, weer gaat draaien.

Op 25 oktober 2018 berichtte het Noordhollands Dagblad in het artikel 'Reactor Petten uitgeschakeld na lekkage' dat de Hoge Flux Reactor in Petten is uitgeschakeld nadat een hoeveelheid verontreinigd water is gelekt in een kruipruimte. Ook vele andere media berichtten hierover. En de inwoners van Petten en omstreken maken zich weer zorgen.

Volgens de NRG hebben zich na het betreffende incident geen  radioactieve besmettingen bij de medewerkers van de HFR voorgedaan, maar wel doet NRG nader onderzoek naar de oorzaak van de lekkage en de aard en hoeveelheid van het weggelekte water. Ook wordt het  grondwater in de nabijheid van de reactor in de gaten gehouden. De reactor is inmiddels enige tijd uitgeschakeld.

De afgelopen jaren hebben zich meerdere incidenten voorgedaan bij deze reactor. Dit kan zo niet doorgaan! Eigenlijk moet deze verouderde reactor dringend definitief gesloten worden. Het historisch afval moet helemaal worden opgeruimd en het grondwater en de grond moeten volledig worden gereinigd van tritium. En moet de nieuwe kernreactor in Petten, Pallas, eigenlijk wel gebouwd worden? Het is immers binnen enkele jaren mogelijk om medische isotopen geheel reactorvrij te produceren?

De SP in Schagen maakt zich ook ernstig ongerust. Wij hebben inmiddels onderstaande vragen ingediend bij het college.

Vragen aan het college van de gemeente Schagen:

  1. Is het college bereid om ECN te dwingen tot echte opening van zaken met betrekking tot dit incident?
  2. Is het college tijdig op de hoogte gesteld van dit incident? Hoe wanneer en hoe laat is het incident geconstateerd? Wanneer, hoe en hoe laat is het College. C.q. De Veiligheidsregio geïnformeerd?
  3. Zijn er vanuit de gemeente/de veiligheidsregio stappen ondernomen om vast te stellen of het werkelijk om een onbetekenend incident gaat?
  4. Wat is de rol van de gemeente en de veiligheidsregio bij dit incident en bij dit soort incidenten bij de reactor in het algemeen?
  5. Hebben onafhankelijke partijen al vast gesteld dat er niets aan de hand is? Zo nee,  is de gemeente bereid om zelf onafhankelijk deskundigen in te schakelen om de echte ernst en omvang en de risico’s voor de bevolking in kaart te brengen?
  6. Heeft de gemeente Schagen een rol bij het al dan niet weer opstarten van de reactor? Is de gemeente tijdig geïnformeerd dat de reactor weer opgestart werd?
  7. Is het, gezien de reeks van incidenten de afgelopen jaren, niet hoog tijd dat het college stappen onderneemt om tot sluiting van deze reactor te komen?

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier