h

SP twijfelt bij pilot bundeling doelgroepenvervoer en OV Schagen

17 juni 2018

SP twijfelt bij pilot bundeling doelgroepenvervoer en OV Schagen

De Statenfractie van de SP zet vraagtekens bij een onderzoek van de provincie om het speciaal leerlingenvervoer, ouderenvervoer en gehandicaptenvervoer open te stellen voor andere openbaar vervoergebruikers. Vandaag bespraken provinciale staten een voorstel van PvdA, CDA en D66 voor zo'n proef in Schagen. De SP wees er op dat tien jaar geleden overal mislukte proeven zijn gedaan met bundeling van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Er zou eerst naar de resultaten van deze eerdere pilots gekeken moeten worden. PvdA, CDA en D66 vonden dit niet nodig. Een motie van de SP om te leren uit het verleden kreeg de steun van GroenLinks, PVV, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Ouderenpartij.

Ook in de regio Schagen is in 2007 al een pilot gehouden. Bij deze regionale proef waren acht gemeenten betrokken. De pilot kostte € 220.000. Er zou openbaar vervoer naar Agriport bij Medemblik komen in combinatie met het speciaal gehandicapten- en leerlingenvervoer. Ook de toenmalige provinciale belbus werd bij de pilot betrokken. Verkeersadviesbureau AGV Movares maakte in maart 2008 een evaluatie. Conclusie: de pilot heeft geen resultaten opgeleverd die merkbaar zijn voor de reiziger. De combinatielijn naar Agriport is er nooit gekomen. De belbus Noord-Holland Noord is al lang ter ziele. Uit een andere pilot, Regiotaxi Zuidoost Drenthe, kwam naar voren dat gebruikers ontevreden waren dat er veel meer werd omgereden en de reizen langer waren gaan duren.

Foto: SP

In een memo had SP-statenlid Marnix Bruggeman PvdA, CDA en D66 gevraagd eerst de resultaten van de vroegere pilots te bestuderen: "Met opnieuw het wiel willen uitvinden is niks mis. Wel als er vermoedens zijn dat dit wiel eigenlijk nooit zo goed wilde draaien. Meer efficiency is mooi. Maar de praktijk heeft uitgewezen dat je autisten of scholieren met een handicap niet in één busje moet stoppen met andere gebruikers van het openbaar vervoer. Dat leidt tot onrust en langere reistijden voor alle groepen."

Andries Thijssens (D66) wierp de SP tegen dat er op ICT-gebied in tien jaar veel veranderd is. En gedeputeerde Post (VVD) zei tegen Bruggeman: "In uw wereld mag dan in tien jaar niets veranderd zijn, in de wereld om u heen wel degelijk." Bruggeman: "Op één punt moet ik u inderdaad toegeven dat er wel iets is veranderd sinds 2008. En dat is dat de provincie Noord-Holland sindsdien - en per 22 juli aanstaande nog veel meer – allemaal buslijnen opheft. Deze pilot is weer een schaamlap voor het opheffen van buslijnen. Dat is er inderdaad veranderd: dat er een kaalslag heeft plaats gevonden in het gewone regulier openbaar vervoer. En dat straks met deze pilot Wmo-geld van de gemeenten wordt ingezet als gewoon openbaar vervoer dat door de provincie is wegbezuinigd."

Reactie toevoegen

U bent hier