h

Jaarverslag SP Schagen

17 april 2018

Jaarverslag SP Schagen

INHOUD

  • INLEIDING
  • LEDENTAANTAL
  • LEDENVERGADERINGEN
  • AFDELINGSBESTUUR
  • FRACTIE SCHAGEN
  • ACTIES
  • SCHOLING
  • ZO-KRANT/TRIBUNE
  • REGIO/CONFERENTIES/PARTIJRAAD
  • FINANCIËN

INLEIDING

2017 stond  in de eerste maanden in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. In het najaar is veel aandacht besteed aan de acties tegen het verdwijnen van de buslijnen en de voorbereiding van het XXIIIde Congres. Onze actieve leden hebben weer erg hun best gedaan om alle acties goed  over het voetlicht te brengen.

LEDENAANTAL

Het ledenaantal is van 125 naar 117 gedaald dat is een landelijke tendens er schijnen steeds minder mensen lid te worden  Daarvan zijn er ongeveer 7 vrij actief bezig en 7 ondersteunend.

LEDENVERGADERINGEN

14 Januari  XXIIde Partijcongres het vaststellen van het verkiezingsprogramma “ PakDeMacht ” en de kandidatenlijst.

24 Februari werd de jaarvergadering gehouden. Er werd gediscussieerd over de stellingen:
- Tijdelijke arbeidscontracten voor meer dan twee jaar?         
- Minder Europa is goed voor Nederland.                                                          - De klimaatwet is nodigzakelijk voor een goede toekomst.       
- Er moet een Nationaal Zorgfonds komen.                                                        - Je hebt recht op hulp als je je leven als voltooid beschouwt.     
Deze stellingen werden in het “ Ridderzaaldebat “ gebruikt.  

14 April Ledenvergadering ter voorbereiding op de Regioconferentie over de gemeenteraadsverkiezingen.

22 April Regio conferentie.

20 Oktober ledenvergadering ter voorbereiding  op de gemeenteraad verkiezingen:
- Aandachtspunten verzamelen voor het verkiezingsprogramma.                      - Inventariseren van kandidaten voor de kandidatenlijst voor de Gemeenteraad van Schagen.
- Het kiezen van een lijsttrekker.                                                                        - Bespreken van de afdracht regeling .     

2 December Regioconferentie, bespreking definitieve Congresstukken voor XXIII de SP Congres.

15 December ledenvergadering ter voorbereiding van het XXIIIde Congres op 20 januari 2018 in het stuk  “ VOOR ELKAAR “ worden de ideologische en organisatorische lijnen uitgezet voor de komende jaren. Samen bepalen we de opdracht aan onze partij, zodat we de partij verder kunnen versterken en uitbouwen. Want deze tijd vraagt om een radicaal alternatief voor rechtvaardigheid, aldus Ron Meyer Partijvoorzitter.

AFDELINGSBESTUUR

Het is tot nog niet gelukt om nieuwe bestuursleden en een nieuwe penningmeester te vinden.

Het huidige bestuur bestaat uit:                                                                          -Voorzitter/penningmeester Jeanne Pouw.                                                            - Actiesecretaris Henk de Boer.                                                                                                                              - Bestuursleden Wim Rijnders, Margreet Komen, Huug Jak is in oktober 2017 gestopt hij kon zich niet verenigen met het gevoerde beleid van de SP.            - Jan-Pjotr Komen is als fractievoorzitter  in de gemeente Schagen hij is om persoonlijke redenen gestopt eind november . Wim Rijnders heeft het van hem over genomen.

De werkgroep Hollands Kroon onder leiding van Margreet Komen in juni 2017 is gestopt  de deelnemers konden zich onvoldoende motiveren om door te gaan. Een aantal leden konden zich niet vinden in het beleid.                                                                       

Het bestuur vergadert elke derde vrijdag van de maand.

                                                                                                                                                                                                                                                        FRACTIE GEMEENTERAAD SCHAGEN

In 2017 heeft de fractie in de gemeenteraad verschillende zaken aan de orde gebracht en ook een aantal zaken voor elkaar gekregen.

ACTIES

ACTIES VOOR DE TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN                                                                                          Een belangrijkonderwerp in de campagne is “ HET ZORGFONDS “                        - 21 Januari  naar Den Helder om daar te helpen met een actie voor het zorgfonds en om te helpen de afdeling daar nieuw leven in te blazen.              Februari:                                                                                                            - 10 Verkiezingsdebat en Politieke markt op het Regius college ondersteund door Rood. 
- 11 Folderen in het winkelcentrum in Anna Paulowna.   
- 18 Met de bus naar Den Haag om actie te voeren voor het Zorgfonds.  
- 16 Folderen in Waarland en Tuitjenhorn.                                                          - 22 Folderen op de markt in Anna Paulowna.                                                    Maart:
Folderen in: 
- 1 Warmenhuizen. 
- 2 Markt in Schagen
- 3 Tuitjenhorn en Dirkshorn. 
- 4 Noord Hollandtoer  Den Helder/Anna Paulowna/Schagen/ Slootdorp/ Wieringerwerf en Hippolytushoef. Slotbijeenkomst met 25 mensen in Heerhugowaard. 
- 8 Callantoog
- 9 Markt in Schagen actie met een bed over de markt voor “ Het Zorgfonds “ De Soepexpres was ook weer een succes. 
Het ridderzaaldebat met voor de SP Bart van Kent kandidaat voor de Tweede Kamer wist de SP standpunten goed te verdedigen.                                          - 11 Politieke markt in het Makado winkelcentrum. 
- 14  Laatste dag kaarten het station.                                                                  - 15 Tweede Kamerverkiezingen.

VERVOLG ACTIES                                                                                            April:                                                                                                                   - Kandidaat-leden voor de gemeenteraad benaders.                                        - Aandacht voor de mogelijke plaatsing van strandhuisjes in Petten en Callantsoog, daar zijn wij tegen, het strand is van iedereen.
Mei:                                                                                                                      - Voorstel gedaan om de Scholing voor kandidaat raadsleden in de regio te organiseren. 
- We hebben een verkiezingscoach toegewezen gekregen  Anna de Groot daar hebben we kennis mee gemaakt en het traject naar de verkiezingen besproken. 

Juni:                                                                                                                    - Voorbereidingen Superzaterdag Waldervaart  8 juli. Doel onderzoeken wat er leeft in de wijk. 
Juli:                                                                                                                      - 7 Vrijdagavond voor Superzaterdag in de wijk gefolderd om aan te kondigen dat we de volgende dag zouden komen.   
- 8 Superzaterdag met 18 deelnemers vanuit de regio de buurt in. Er zijn 59 reacties opgenomen, variërend  van hondenpoep tot WMO problemen. 28 Onderwerpen. 
- 19 Terugkomavond Superzaterdag,  vier mensen uit de buurt waren aanwezig. We hebben afgesproken om in september weer bij elkaar te komen om voor te bereiden over welk onderwerp er ingesproken wordt in de raad.                                                        

September:                                                                                                          - 8 Bijeenkomst buurtwerkgroep Waldervaart onderwerpen:                              WMO                                                                                                                  Wat doet een BOA, hoeveel zijn er en wat doen ze?                                          Onderhoud groenvoorziening                                                                              Hondenpoep, geen controle geen handhaving.                                                  Vervolgafspraken maken om in te spreken in de raad en bespreken in de fractievergadering.                                                                                    

Actie gestart behoud de buslijnen in de regio                                                    - Handtekeningactie                                                                                            - Meereizen op de buslijnen die dreigen opgeheven te worden.

Oktober:                                                                                                              - 16 Demonstratie bij de voorlichtingsbijeenkomst door Connexion. Over de opheffing van de buslijnen.                                                                                  - Acties op de markt om handtekeningen op te halen tegen de opheffing van de buslijnen.

November:                                                                                                          -15 Geprotesteerd bij een bijeenkomst van de Provincie en Connexion over het verdwijnen van de buslijnen                                                                          - Weer twee keer op de markt gestaan om handtekeningen op te halen voor het behoud van de buslijnen, de stand is1455!
December:                                                                                                          Openbare avond 16 januari in Callantsoog over het behoud van de buslijnen voorbereiden.   
- Busreis naar de Statenvergadering als de buslijnen besproken worden voorbereiden. 
- Er zijn 2000 handtekeningen opgehaald.                                                                                                                                                                                                                        

 SCHOLING

Sander Rezelman en Henk de Boer zijn naar de scholing voor gemeenteraadsleden geweest.                                                                    Henk de Boer en Jeanne Pouw  volgden de kaderscholing.                            Onze landelijke scholingsvertegenwoordiger is een keer langs geweest.                                                          

ZOKRANT EN TRIBUNES

De Tweede Kamer Verkiezingskrant is  bezorgd. De Tribunes worden in de gemeente Schagen zoveel mogelijk door actieve leden bezorgd en de rest gaat met de post, er is ook een digitale versie beschikbaar. Het bezorgen leidt tot contact met de leden en tot informatie over wat er leeft onder de mensen en het levert geld op.

REGIO / CONFERENTIES / PARTIJRAAD

Het Regio-overleg van de afdelingen van de Kop van Noord-Holland wordt iedere maand bijgewoond door de voorzitter en de actiesecretaris. Doelstelling is informatie uitwisselen, gezamenlijke acties bespreken. De regiovertegenwoordiger zit in en is de schakel tussen het partijbestuur en de regio.   Er zijn twee Regioconferenties gehouden voor heel Noord-Holland als voorbereiding op het XXIIste congres en de verkiezingen voor de Tweede Kamer.                                                                                                                De Partijraad is het hoogste orgaan binnen de partij en bestaat uit alle afdelingsvoorzitters en het bestuur. Er zijn dit jaar 5 bijeenkomsten geweest. De onderwerpen gaan over het reilen en zeilen van de partij, beleid, landelijke acties, succesvolle plaatselijke acties acties van Rood en standpunten van de SP met betrekking tot binnenlands en buitenlandse politiek. Er is vaak een spreker over een actueel onderwerp of iemand met een inspirerende kijk op een bepaald onderwerp. Ook houden de Fractievoorzitter van de tweede Kamer en de Europese fractie een toespraak.

FINANCIËN

Het financieel jaarverslag wordt ter vergadering uitgereikt.

 

Namens het bestuur van SP afdeling Schagen, April 2018

Jeanne Pouw, voorzitter        

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier