h

Leges voor toegangspas gehandicapten strandopgang.

27 maart 2018

Leges voor toegangspas gehandicapten strandopgang.

Foto: SP

 

De afgelopen dagen is er nogal wat beroering ontstaan over de hoogte van de leges voor een toegangspas tot de strandopgangen voor gehandicapten. De Ouderen Partij heeft de hoogte van de leges al aan de orde gesteld.
De SP vind het probleem veel ernstiger en fundamenteler. Laat duidelijk zijn dat de SP de hoogte van de leges ook onacceptabel vind. In het VN verdrag handicap dat in juli 2017 in Nederland van kracht werd wordt onder meer aangegeven:
“Het VN-verdrag schrijft voor dat mensen met een beperking betrokken moeten worden bij besluiten over regelgeving en beleid dat hen aangaat.”
“Het VN-verdrag handicap gaat over alle terreinen van het leven. Er staat onder andere in dat mensen met een beperking recht hebben op werk, onderwijs, zorg en toegang tot informatie. Zij hebben net als ieder ander het recht om deel te nemen aan sport, cultuur en recreatie”.
De SP constateert dat de Gemeente Schagen zich niet aan de wet/het VN verdrag houdt door dat: 
- Het voorgeschreven betrekken van mensen met een handicap bij het besluit niet heeft plaats gevonden.
- Door naast de Invalidenparkeerkaart een extra pasje en extra kosten vereist te stellen, werpt de gemeente extra belemmeringen op bij het recht om deel te nemen aan recreatie (strandbezoek).De SP roept het college op om met spoed:
1. Aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en in overleg te gaan met  mensen met een beperking.
2. Geen extra drempels op te werpen en de invalideparkeerkaart als toegangskaart voor het strand bruikbaar te maken en de aangekondigde leges te schrappen

De SP fractie vraagt het college per ommegaande te laten weten of zij bereid is de genoemde stappen ondernemen.

Reactie toevoegen

U bent hier