h

De eerste motie van de SP voor de nieuwe gemeenteraad!

28 maart 2018

De eerste motie van de SP voor de nieuwe gemeenteraad!

Foto: SP

Motie  voor de raadsvergadering van 29-03-2018 

Aan de raad, 
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 

Overwegende/constaterende dat weliswaar de opkomst in Schagen bij de gemeenteraadsverkiezingen bovengemiddeld was. Maar dat: 
- De fysieke afstand tot de kern Schagen en de kernen  
  in de buitengebieden groot is
- Inwoners van de kernen in de buitengebieden de
  afstand  tot raad en commissies als groot ervaren
- Inwoners van de buitengebieden ervaren dat in alle 
  (media)uitingen van de gemeente de kern Schagen centraal 
  staat.

Spreekt uit:
Dat het voor het democratisch proces en het betrekken van inwoners van groot belang is de inwoners in de buitengebieden meer en beter te betrekken bij de politieke besluitvorming.

Roept het college op:
Met voorstellen te komen om raad en commissie vergaderingen op wisselende locaties in de buitengebieden te houden.

Reactie toevoegen

U bent hier