h

Van proletariaat naar precariaat

17 april 2017

Van proletariaat naar precariaat

Foto: SP

 

In een artikel in de ‘Spanning’ vraagt Remco Bouma zich af hoe we iedereen een menswaardig bestaan kunnen geven ondanks het feit dat veel werk door machines en robots wordt overgenomen en daardoor veel mensen werkloos worden.

Bouma maakt in zijn artikel een duidelijke koppeling tussen werk en inkomen. Een inkomen zonder werk is voor hem onbestaanbaar. Hij ziet meer in een ‘eerlijke’ verdeling van het schaarse werk dat er nog voor mensen overblijft. Het uitdelen van ‘zakken geld’ ziet hij niet zitten. Daarmee lijkt de visie van Paul Ulenbelt nog volledig te leven binnen de top van de SP. Er moet zoveel mogelijk gestreefd worden naar uitbanning van werkloosheid. Betaald werken is de enige (heilige) mogelijkheid om in je bestaan te voorzien volgens de Ulenbelt- school, die duidelijk aansluit bij de sociaal-democratische visie van de PvdA.

Bouma geeft een overzicht van de grote sociale problemen die onstonden in de negentiende eeuw en de strijd die toen door socialisten werd gevoerd om arbeiders een menswaardig bestaan te geven. Hij suggereert dat nu weer dezelfde strijd moet worden gevoerd. Het is natuurlijk wel zo dat er ontwikkelingen zijn die erg negentiende-eeuws aandoen. Verschijnselen als liefdadigheid, voedselbanken en inzamelingen voor ‘het goede doel’ zijn ook nu aan de orde van de dag en breiden zich steeds meer uit. Proletarisering en verarming gingen in de negentiende eeuw hand in hand. En anno 2017 slaat de verarming weer genadeloos toe bij een steeds grotere groep. De tegenwoordige ‘onderklasse’ die met een modern woord nu ‘precariaat’ wordt genoemd heeft grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en heeft steeds grotere schulden.

Toch zijn we op weg naar een post-kapitalistisch tijdperk dat erg verschilt van dat van de negentiende eeuw. Het kapitalisme is een wezenlijk onderdeel van onze samenleving geworden en is niet meer weg te denken. Iedereen is vertrouwd met de functie van geld: de smeerolie van onze maatschappij. We kunnen echter wel lering trekken uit de geschiedenis. Het grootste deel van de Nederlandse bevolking wordt op dit moment zoet gehouden door een beleid van uitkeringen/toeslagen/belastingvoordelen- en teruggaven. Dat systeem is niet meer van deze tijd en is tevens een beheersingsinstrument van de maatschappelijke elite om hun vermogens te vergroten ten koste van het precariaat. Hierbij kan de SP een voortrekkersrol gaan spelen. We moeten als socialisten streven naar een onvoorwaardelijk, wettelijk minimum inkomen. Een inkomen dat zo hoog is dat een menswaardig bestaan voor iedereen mogelijk is…

Reacties

Als aanvulling op het goeie artikel:
Een paar citaten uit hetzelfde artikel.
" Is het een probleem dat werk verdwijt,of is het probleem de verdeling van de welvaart,die machines leveren?"
"De machine als zodanig verkort de arbeidstijd,maar het kapitalistisch gebruik ervan verlengt de arbeidsdag. De
machine als zodanig vergroot de rijkdom van de producenten, maar het kapitalistisch gebruik ervan verpaupert hen." H.Jak.
Niet genoemd: We zijn totaal afhankelijk van economische groei.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier