h

Blog Huug Jak

9 september 2016

Waarom Afrikanen naar Europa komen.

Mijn blog gaat deze keer over een boek dat ik onlangs heb gelezen: “Winsthonger” van Michael Parenti.

Op de achterkant neemt Parenti  alvast een voorschot:” Een beest dat alles en iedereen om zich heen verslindt en uiteindelijk gedoemd is om ook zichzelf te vernietigen “. Zo omschrijft Parenti het kapitalisme.

Op blz. 46 begint hij een verhaal  over Afrika dat ikzelf maar de titel heb gegeven: Waarom Afrikanen naar Europa komen.

Lees verder
10 juli 2016

Koenders wil toenadering tot Moskou

Nogal stoer begint minister Koenders met de bewering dat de NAVO veel sterker is dan Rusland. Hij vindt dat de NAVO Rusland  “met de vuist en de open hand “ tegemoet moet treden.

Met de vuist gebeurt dit echter veel vaker dan met de open hand, waardoor Rusland al meerdere keren kenbaar heeft gemaakt zich bedreigd en omsingeld te voelen, omdat de EU zich met de NAVO steeds verder oostwaarts uitbreidt tegen eerder gemaakte afspraken in.

Lees verder
19 mei 2016

Raketschild van VS in Roemenië

Een week geleden is door Amerikaanse en NAVO-functionarissen een raketschild in Roemenië in gebruik genomen. Binnenkort volgt een ander raketschild  in Polen, beide zogenaamd tegen Iran.

Schijnheiligheid troef, omdat …..

Van achter een schild kun je je verdedigen , maar ook veilig aanvallen.

Het zou gericht zijn tegen Iran en dat land is in het artikel met rood in het bijgaande artikel in de krant aangegeven. Maar….met Iran is een verdrag gesloten ,waardoor het maken van kernwapens uitgesloten is.

Lees verder
5 april 2016

Referendum, 6 April, Ja of Nee?

In het grote artikel in de SC van 22 maart jl. is de schrijver Eric Kok dik voor.:” Stem voor het associatieverdrag al met al het beste” En “Gun  de Oekraïners hun vrijheid”.

De media hebben machtige middelen tot hun beschikking om hun zienswijze te geven. Er is persvrijheid in ons land , en gelukkig, maar de mensen die tegen het associatieverdrag zijn, hebben het wat dat betreft een stuk moeilijker. Daarom hier puntsgewijs wat aandacht voor de nadelen en het grote  gevaar van dit verdrag.

Lees verder
5 maart 2016

De omgekeerde wereld

“Amerikanen trekken Lodz binnen”. “ De operatie is onderdeel van de reacties van de NAVO op de Russische acties in Oekraïne.”

Voor alle duidelijkheid Lodz ligt in Polen en de Amerikanen oefenen samen met Poolse soldaten in de operatie “Knightrider”

Tegen de afspraak tussen de Amerikanen bij monde van minister Baker en Gorbatsjov van de Russen in dat de EU zich niet verder zou uitbreiden naar het oosten is de EU al steeds verder gegaan met uitbreiden oostwaarts: Roemenië, Bulgarije enz.enz.

Lees verder
8 februari 2016

De EU bestaat niet meer!

In 2015 veranderde de EU als organisatie van landen waar welvaart, vrijheid, vrede en mensenrechten als doel golden.

Lees verder
14 december 2015

Mogen wij moorden om het moorden door anderen te voorkomen?

Deze vraag werd  gesteld in het in 1933 verschenen boek van Andre Malraux met de titel “La condition humaine” ,dat later vertaald werd door Du Perron in “Het menselijk tekort”.

 De Chinese burgeroorlog in de jaren “20 van de vorige eeuw confronteert  de revolutionair Kyo met bovenstaande vraag.

Het boek beschrijft de revolutie van 1927 in Sjanghai, de bloedige onderdrukking door Tsjan Kai Sjek, de wreedheden, de aantasting van de menselijke waardigheid, de fundamentele eenzaamheid en de actieve strijd tegen de zinloosheid.

Lees verder
17 september 2015

Ontwikkelingshulp?

Was er al op ontwikkelingshulp bezuinigd, nu worden ook de kosten van het vluchtelingenprobleem uit de pot van ontwikkelingshulp betaald. Beschamend en dom!

Al dertig jaar geleden verkondigde een groep mensen, beter bekend als de groep van Rome,dat  “wanneer de rijke landen geen geld aan de arme landen zouden geven ze het op een goede (kwaaie!) dag zouden komen halen”

Lees verder
18 augustus 2015

Oekraïne en vluchtingen

Hierbij wil ik graag reageren op de reactie op mijn ingezonden stuk door Arno Klijbroek . Om het kort en bondig te houden doe ik dit maar puntsgewijs:

1.De heer Klijbroek wil middels het met de Oekraïne gesloten associatieverdrag een harmonisering van de wet- en regelgeving in de Oekraïne naar EU-maatstaven. Een vraag welke zijn deze maatstaven? Al veel is binnen de EU ondemocratisch gerealiseerd, alleen al bv de invoering van de euro.

2.De bevolking van de Oekraïne heeft volgens Klijbroek gekozen voor integratie met West Europa. Dat is maar ten dele waar.

Lees verder
22 juli 2015

Wie wind zaait……….

In de editie van 20 juli 2015 van de Schager Courant stond de kop: “VS: Nu meer sancties tegen Poetin”

De VS probeert blijkbaar het al ruim aanwezige vuur op te stoken. Er moet blijkbaar verder gegaan worden op het heilloze pad van een confrontatie (oorlog) met Rusland.

Lees verder

Pagina's

U bent hier